Bomenplan Zilverkamp: Tweede fase in uitvoering

bomenplan zilverkamp

In het Bomenplan Zilverkamp (looptijd 2018-2025) staat welke maatregelen genomen worden om het bomenbestand in de parkzones toekomstbestendig te maken. Het gaat om het vellen van bomen en aanplanten van nieuwe bomen. Dit voorjaar wordt de tweede fase van het Bomenplan uitgevoerd. Jasper Wiersema, beheerder bomen van de gemeente Lingewaard praat de bewoners van de Zilverkamp graag bij.

Jasper: “De selectie van de te vellen bomen in deze tweede fase is voor een deel veranderd. Een aantal bomen was al niet meer aanwezig door storm of eerdere kap. Ook worden, na nader onderzoek, op een aantal plaatsen bomen behouden. Het gaat om bomen die geen of zeer beperkte overlast veroorzaken. Zo is er bijvoorbeeld besloten om een aantal wilgen in park de Zanderij te snoeien in plaats van te verwijderen. Een walnoot aan de Loostraat blijft eveneens behouden.” In totaal zijn 86 bomen over gebleven om te vellen. Het gaat om 15 verschillende soorten; de els (25), es (19), eik (8), veldesdoorn (7) en plataan (6) zijn in aantal de belangrijkste. Als de vergunningsprocedure zonder afwijzing verloopt, zullen alle 86 bomen dit voorjaar geveld worden.

“De afgelopen jaren zijn ook flink wat nieuwe bomen geplant”, vervolgt Jasper. “Een deel daarvan heeft helaas de eerste jaren niet overleefd of verkeert in slechte conditie. Dit gaan we van de zomer in kaart brengen en vertalen naar een herstelplan. Dan wordt ook bekeken of aanvullende aanplant de boomstructuur van de parkzones kan versterken.” Wordt vervolgd dus.

Wilt u weten of er in uw buurt bomen geveld worden? Scan dan deze QR-code.

QR coder  

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."