Actiepunten

 
nr
nr
Datum
Datum
Thema
Thema
Actie
Actie
Terugkoppeling
Terugkoppeling
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk
Status
Status
nr
1
Datum
jan 2019
Thema
revitalisering
Actie
Kan er waterdoorlatende parkeerbestrating toegepast worden bij de herinrichting van straten (verzoek bewoners)?
Terugkoppeling
Januari 2019 Fysieke revitalisering Kan er waterdoorlatende parkeerbestrating toegepast worden bij de herinrichting van straten (verzoek bewoners)? WPF stelt een brief hierover op, besproken in beide WPF’s Zilverkamp, verstuurd namens beide (maart 2019). in behandeling
Verantwoordelijk
janssen
Status
loopt
nr
2
Datum
feb 2019
Thema
Verkeersveiligheid
Actie
Op Ulkenpad wordt te hard gereden, jonge spelende kinderen op straat, stoep ontbreekt.
Terugkoppeling
Vooruitlopend op verkeersmaatregelen revitalisering, schaft WPF Victor Veilig aan, die in overleg geplaatst wordt op Ulkenpad.
Verantwoordelijk
janssen
Status
loopt
nr
3
Datum
jan 2019
Thema
Hondenbeleid
Actie
Gemeente vraagt WPF om mening over het bestaande hondenbeleid.
Terugkoppeling
Januari 2019 Hondenbeleid (leefbaarheid) Gemeente vraagt WPF om mening over het bestaande hondenbeleid. Korte notitie wordt voorbereid en besproken in WPF. Notitie is naar gemeente gestuurd (februari 2019).
Verantwoordelijk
patricia
Status
afgehandeld
nr
4
Datum
jan 2019
Thema
Parkeren van (klus)bussen op parkeerplaats Kuunskop zorgt voor schade aan geparkeerde auto’s.
Actie
Inventarisatie door WPF en overleg met buurtbewoners over oplossing. Op basis hiervan is een schetsontwerp gemaakt.
Terugkoppeling
Januari 2019 Parkeren van (klus)bussen op parkeerplaats Kuunskop zorgt voor schade aan geparkeerde auto’s. Inventarisatie door WPF en overleg met buurtbewoners over oplossing. Op basis hiervan is een schetsontwerp gemaakt. Voorstel WPF aan gemeente voorgelegd. Uitvoering volgt.
Verantwoordelijk
patricia
Status
loopt
nr
5
Datum
nov 2018
Thema
Revitalisering
Actie
De raad heeft 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de revitalisering van fase II, III en IV. Uitvoering vindt versneld plaats.
Terugkoppeling
november 2018 Revitalisering De raad heeft 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de revitalisering van fase II, III en IV. Uitvoering vindt versneld plaats. Bijeenkomsten met wijkbewoners Beemd, Dullert en Ulkenpad starten eind 2018. Rest van fase IV in 2021 aan de beurt. Fase III is in 2020 aan de beurt.
Verantwoordelijk
janssen
Status
loopt
nr
6
Datum
Speeltuin Beemd Dullert
Thema
Speeltuin Beemd Dullert
Actie
Reconstructie in overleg met bewoners Dullert/Beemd.
Terugkoppeling
Concept wordt met bewoners besproken op 18 april 2019
Verantwoordelijk
janssen
Status
loopt
nr
7
Datum
okt 2018
Thema
Verkeerstoename Nielant en fijnstof
Actie
Werkgroep starten
Terugkoppeling
Werkgroep “Nielant groen en stil” gestart (3 bewoners Holthuizerdreef betrokken). Buurtonderzoek of er interesse is in vergroening van de rand langs de Nielant
Verantwoordelijk
janssen
Status
loopt
 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."

- Berry Asselman