Enquete speelruimteplan gem Lingewaard

Sinds 2 weken is de enquête voor het nieuwe speelruimteplan uitgezet. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe kinderen, jongeren en (groot)ouders de openbare (speel)ruimte in Lingewaard ervaren.

We willen echter nog veel meer inwoners bereiken. De resultaten van deze enquêtes vormen immers de basis voor ons nieuwe speelruimteplan.

meer info en voor het invullen van de enquete of gebruik de QR codes op de flyer. www.lingewaard.nl/speelruimteplan

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."