Werkgroep Duurzaamheid

Wie: De vaste kern bestaat uit acht leden
Wat: De activiteiten betreffen naast voorlichting en advies t.a.v. woningisolatie en verduurzaming van de koopwoningen op de Zilverkamp en meedenken in het proces van aardgasvrij maken van de Zilverkamp 
Waar: er wordt vergaderd in Het Zilverhuus
Wanneer: 1 x per 14 dagen

Contactpersoon: Ton Berens, mail: info@zilverkamphuissen.nl

Wij willen bijvoorbeeld…

  • De behoeften van wijkbewoners centraal stellen;
  • Samenwerken aan een duurzame leef- en woonomgeving voor iedereen in onze wijk;
  • Dat de sociale cohesie verbetert – binnen onze straten, tussen buurten, tussen generaties, rond het centrum en met andere wijken;
  • Elkaar makkelijk vinden voor (collectieve) buurtinitiatieven;
  • Dat een breder bewustzijn ontstaat over het belang van duurzaamheid en wat we daaraan kunnen bijdragen;
  • Dat wijkbewoners als gespreks- en denkpartner meewerken aan optimale oplossingen rond het thema duurzaamheid en de energietransitie.
 

Op zoek naar duurzame warmte voor de Zilverkamp

Geschreven op

Op de Zilverkamp werken Gemeente Lingewaard, woningcorporatie Waardwonen en werkgroep Duurzaam Zilverkamp samen aan een plan om de woningen in de wijk duurzaam te verwarmen. Op dit moment lopen onderzoeken naar de best mogelijke technieken als alternatief voor aardgas.

 

Duurzaamheid wordt wel heel urgent

Geschreven op

In alle media kun je lezen hoe de wateroverlast in binnen- en buitenland wordt toegeschreven aan de opwarming van onze planeet. Ook op andere plaatsen in de wereld worden de gevolgen pijnlijk zichtbaar. We ontkomen niet aan het nemen van maatregelen om die opwarming tegen...

 

2e webinar maatwerkadvies woningen in de Zilverkamp

Geschreven op

Beste Zilverkamper, Op donderdag 29 april tussen 20.00 en 21.15 organiseert adviesbureau Woningwaard in samenwerking met Duurzaam Zilverkamp en Lingewaard Energie een webinar. We geven tekst en uitleg op het maatwerkadvies. Wat vind je in het online advies?

 

Webinar maatwerkadvies woningen in de Zilverkamp

Geschreven op

Op woensdag 31 maart is er een webinair, speciaal over het maatwerkadvies. Bewoners uit de Zilverkamp krijgen met het advies nauwkeurige informatie over het verduurzamen vanb hun eigen woning. Het gratis webinair is van acht tot negen uur 's avonds en te volgen via https:

 

Geef je huis een toekomst

Geschreven op

Bereid je woning voor op de toekomst. “Aardgasvrij of aardgas vrij ready”. Hoe de toekomst er voor je woning ook uit ziet, warmtenet of eigen voorziening, het is goed om een gedegen advies te hebben over de toekomst van jouw woning. Dan

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."