Werkgroep Duurzaamheid

Wie: De vaste kern bestaat uit acht leden
Wat: De activiteiten betreffen naast voorlichting en advies t.a.v. woningisolatie en verduurzaming van de koopwoningen op de Zilverkamp en meedenken in het proces van aardgasvrij maken van de Zilverkamp 
Waar: er wordt vergaderd in Het Zilverhuus
Wanneer: 1 x per 14 dagen

Contactpersoon: Ton Berens

Wij willen bijvoorbeeld…

  • De behoeften van wijkbewoners centraal stellen;
  • Samenwerken aan een duurzame leef- en woonomgeving voor iedereen in onze wijk;
  • Dat de sociale cohesie verbetert – binnen onze straten, tussen buurten, tussen generaties, rond het centrum en met andere wijken;
  • Elkaar makkelijk vinden voor (collectieve) buurtinitiatieven;
  • Dat een breder bewustzijn ontstaat over het belang van duurzaamheid en wat we daaraan kunnen bijdragen;
  • Dat wijkbewoners als gespreks- en denkpartner meewerken aan optimale oplossingen rond het thema duurzaamheid en de energietransitie.
 

Informatie brief bewoners collectieve inkoop isolatie Zilverkamp

Geschreven op

Geachte aanwezige en geïnteresseerde in collectieve Inkoop Isolatie Zilverkamp, 25 oktober was een succesvolle en inspirerende avond rond bewustwording en tevens een start van een collectief inkooptraject in onze 'wijk van de toekomst'.

 

Wat doet het Energieloket Lingewaard

Geschreven op

INFORMATIE BINNEN HANDBEREIK Wij willen het u zo makkelijk mogelijk maken om geld en energie te besparen. Daarom denken we graag met u mee. Om te beginnen hebben we op onze website (www.energieloketlingewaard.nl) informatie gezet die u helpen een beeld te krijgen van de m...

 

Collectieve inkoop: energie besparen door isolatie

Geschreven op

25 oktober was onze bewonersavond over isoleren. Dit is de eerste concrete stap die we samen kunnen zetten naar duurzame woningen in de Zilverkamp. De opkomst was veel hoger dan verwacht, echt fantastisch. We hebben 70 mensen geteld.

 

Start collectieve inkoopactie rond isolatie van woningen

Geschreven op

Duurzaam Zilverkamp start collectieve inkoopactie rond de isolatie van huizen. Met Duurzaam Zilverkamp willen wij, betrokken bewoners, onze woon- en leefomgeving verduurzamen. Eén van de ideeën die we snel willen oppakken is het opzetten van een collectief inkooptraject. W

 

geslaagde informatiemiddag over energiebesparing

Geschreven op

De 26e mei organiseerden wij, de tafel Duurzaam Zilverkamp (of ambitie 43 uit het wijkontwikkelingsplan) samen met het Energieloket Lingewaard en Energiecooperatie Lingewaard, een informatiemiddag over energie besparen voor de Zilverkamp. Het was een groot succes.

Duurzaam Zilverkamp is ontstaan uit een drietal initiatieven van het Wijk Ontwikkelingsplan Zilverkamp. We zijn een team betrokken bewoners die samen met andere bewoners (maar ook met instanties en ondernemers) willen werken aan een duurzame en toekomstbestendige leef-en woonomgeving in onze wijk. 

Snel naar:

Energieloket Lingewaard

snel contact

Invulformulier voor Duurzaam Zilverkamp


* Deze velden zijn verplicht.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."