Collectieve inkoop: energie besparen door isolatie

25 oktober was onze bewonersavond over isoleren. Dit is de eerste concrete stap die we samen kunnen zetten naar duurzame woningen in de Zilverkamp. De opkomst was veel hoger dan verwacht, echt fantastisch. We hebben 70 mensen geteld. Tot 2 keer toe hebben we de zaal anders moeten inrichten om iedereen er in te laten passen!

 Hoogtepunt van de  avond was de informatieve presentatie van Cor en Paul waarin alle facetten van energie en woning aan bod kwamen. Alle aanwezigen weten nu wat een kWh (eenheid voor verbruik elektrische energie) is en hoe een magnetron werkt (instellen vermogen, instellen tijd, deze met elkaar vermenigvuldigen en dan hebben we het verbruik). Noodzakelijke kennis om te begrijpen waarom besparen van energie zo belangrijk is. Belangrijk is te kijken naar het gedrag, maar als werkgroep gaan we kijken hoe we de schil kunnen aanpakken; vloer, gevel, dak en glas.

Na de presentaties was er  gelegenheid om verder te praten, ideeën en ervaringen uit te wisselen en te discussiëren. Op grote vellen zijn behoeften en zorgen genoteerd en formulieren ingevuld.
Op 14 november is de werkgroep duurzaam Zilverkamp weer bij elkaar geweest en heeft de bijeenkomsten ( ook die van 7 nov.) geëvalueerd en besloten om stapsgewijs de volgende fase in te gaan.

De eerstvolgende stap zal zijn:  Vloerisolatie.
Hier werd het meeste naar gevraagd. We gaan een voorstel uitwerken (kwaliteitscriteria en programma van eisen). Dit voorstel leggen we voor commentaar voor aan betrokken bewoners. Daarna selecteren we aannemers, gaan we de definitieve belangstelling peilen en een aanbod formuleren.

Denkt U nu: Daar wil ik eventueel ook aan mee doen? Geef U dan op via duurzaam.zilverkamp@gmail.com. Wilt u meer informatie over het initiatief Duurzaam Zilverkamp, bezoek dan onze website! https://www.energieloketlingewaard.nl/duurzaam-zilverkamp Hier zullen we informatie delen over wat is en gebeurd op duurzaamheidsgebied in de wijk.

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."