• Home
  • St. de Zilverkamp

Stichting De Zilverkamp, hij komt er…….!!!!! 

Al vele jaren zijn de beide wijkplatforms van de Zilverkamp een belangrijke schakel tussen gemeente en de wijkbewoners. Moet dit zo blijven of kan het wellicht beter, dat vroegen de beide wijkplatforms zich af. Zij hebben samen met de gemeente nagedacht over een nieuwe structuur voor het behartigen van de wijkbelangen. Het resultaat is het oprichten van Stichting De Zilverkamp waar alle wijkactiviteiten worden ondergebracht in (thema)werkgroepen. De beide wijkplatforms zijn inmiddels samengegaan en blijven nog even bestaan naast Stichting De Zilverkamp.

De op te richten stichting heeft inmiddels een 3-koppig bestuur: Sjoerd Blom, Harry Aalbers en Michiel Berkhuizen. Zij hebben de plannen van de stichting samen vormgegeven en deze voorgelegd aan wijkplatform en de gemeente. Na intern én onderling overleg werd officieel het fiat gegeven aan het bestuur.  

Wat merkt u als Zilverkamper daarvan? 

Het is de bedoeling dat de overgang van wijkplatform naar de nieuwe structuur met stichting en werkgroepen ‘vloeiend’ zal verlopen. Daar merkt u in het begin dus niet zoveel van. Het bestuur stelt zich als doel de werkgroepen in de wijk te faciliteren, adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten en projecten. Ze bemoeien zich in principe niet met de daadwerkelijke uitvoering van projecten in de werkgroepen. Eén van de meest tastbare projecten die onder de stichting zullen gaan vallen is het huiskamerproject, zie elders in deze wijkkrant. In de wijkhuiskamer zullen in de toekomst veel activiteiten voor de wijk worden georganiseerd. Daarvoor zal door de stichting met de gemeente een huurcontract worden gesloten. De leden van het wijkplatform kunt u de komende tijd daarnaast nog gewoon aanspreken voor allerlei zaken in de wijk.  

Gemeente, wijkplatform en stichting hebben er alle vertrouwen in dat deze wijziging van de structuur een positieve impuls zal zijn voor de verdere ontwikkeling van de Zilverkamp!!! 

In de volgende edities van Onze Wijkkrant wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van de stichting. 

snel contact


* Deze velden zijn verplicht.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."