Werkgroep Natuur Dichtbij

Het is groen wonen in de Zilverkamp. Een weelde die wij, bewoners, bij onze woning cadeau krijgen (met dank aan het bijzondere én groene stedenbouwkundig ontwerp van de wijk). Groen blijven wonen gaat niet vanzelf, zeker niet nu de natuur zo onder druk staat. Het verlies aan biodiversiteit (soortenrijkdom) is een feit.

We kunnen er met elkaar iets aan doen. Daarvoor is de werkgroep "Natuur Dichtbij" opgericht. De werkgroep ondersteunt en werkt aan plannen die de natuurlijke schakels in de natuur opbouwen, behouden of versterken. De eerste ideeën daarvoor zijn er: grasland verrijken met bloemen- en kruidenlinten; egelvriendelijk tuinieren; regenwater benutten met groene daken en regentonnen; een geschikte plek voor een voedselbos zoeken; aandacht voor vleermuizen bij het isoleren van huizen. De Werkgroep wil deze plannen samen met wijkbewoners verder ontwikkelen en uitvoeren.

De werkgroep is een initiatief van bewoners. De groep ging 18 september 2020 met zes mensen van start. De werkgroep telt nu 7 leden

Wil je meer weten over de werkgroep, gebruik dan contactformulier hiernaast.

 

 

Nieuwe moestuin voor kinderen in Huissen

Geschreven op

Komt er een nieuwe educatieve moestuin voor basisschoolkinderen in Huissen? Het antwoord is: Ja, als er onder ouders voldoende belangstelling is om hun kinderen met het verbouwen van gezond voedsel onder deskundige begeleiding kennis te laten maken.

 

Insectenhotel dankzij Lingewaard Doet

Geschreven op

Bij de start van Lingewaard Doet vorig jaar kwamen bij ons op de Dullert al snel wat ideeën naar voren die we wilden uitvoeren. Nadat we voors en tegens hadden afgewogen kwamen we tot het besluit om een insectenhotel met planten te realiseren.

 

Eindverslag bewonersinitiatief “Bloemrijke parkzone Zilverkamp”

Geschreven op

Het is goed én groen wonen in de Zilverkamp. De soortenrijkdom van het groen kan wel een stuk beter en daarom zijn we dit initiatief gestart. Lingewaard Doet Laten we vouchers inzamelen om 400 m2 grasland om te zetten in bloemenvelden, zo startten we onze actie op Lingewa...

 

De natuur verrast

Geschreven op

Een zee van klaprozen Wat een weelde! Een zee van knalrode klaprozen in de vier ingezaaide velden aan de rand van de Zilverkamp! Wie had dat verwacht toen deze velden een maand geleden schoorvoetend tot ontwikkeling kwamen! De natuur kent én neemt haar eigen tijd, zo blijkt!

 

Ecologisch maaibeheer op twee locaties in de Zilverkamp!

Geschreven op

Met natuurlijk beheer bloeit er meer Vanaf juni gaat de gemeente Lingewaard op 10 locaties minder en anders maaien. Het betreft een proef om zo ervaring op te doen met ecologisch maaibeheer. Twee locaties liggen in onze wijk:

snel contact

Contact met werkgroep Natuur Dichtbij


* Deze velden zijn verplicht.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."