Nieuwe moestuin voor kinderen in Huissen

Komt er een nieuwe educatieve moestuin voor basisschoolkinderen in Huissen? Het antwoord is: Ja, als er onder ouders voldoende belangstelling is om hun kinderen met het verbouwen van gezond voedsel onder deskundige begeleiding kennis te laten maken.

Nadat de vorige educatieve schoolmoestuin van Stichting Lingewaard Natuurlijk aan de HOEVE moest worden geruimd om de bestrijding van een mierenplaag mogelijk te maken, is naar een nieuwe locatie gezocht. Landgoed Holthuyzen is gelukkig bereid gevonden om een stuk grond voor de moestuintjes voor de jonge tuinders van 6-11 jaar beschikbaar te stellen. Hoe groot dit stuk grond moet worden, hangt af van de belangstelling. En die zou best groot kunnen zijn aangezien de waarde van gezond biologisch voedsel uit de directe omgeving steeds hoger wordt aangeslagen.

Er zijn vier kernwaarden waar het in de educatieve moestuin om draait:
1. Leren over het verbouwen van groente.
2. Het aanleren van vaardigheden, zoals: tuinieren, composteren.
3. Het nemen van verantwoordelijkheid bij de verzorging van de tuin.
4. Het tonen van veerkracht: bij slecht weer of een teleurstellende oogst.

Ondersteuning en participatie door (groot)ouders/verzorgers in dit educatieve proces is cruciaal.
En het is zeker niet uitgesloten dat ook de (groot)ouder er nog iets bij op kan steken. De directe omgeving van de moestuintjes voor de kinderen moet ook worden ingericht en bijgehouden. Dat kunnen de begeleiders van Stichting Lingewaard Natuurlijk niet alleen doen.

Wilt u uw (klein)kind(eren) de waardevolle ervaring van het zelf produceren van voedsel laten opdoen en/of bent u bereid om dit educatieve doel te ondersteunen door mee aan te pakken?
Neem dan nu nog vrijblijvend contact op met de coördinator Willem Langendoen via: moestuinenhuissen@lingewaardnatuurlijk.nl .
Bij definitieve aanmelding wordt ook een geldelijke bijdrage gevraagd van € 15 (per tuin van ca. 8m2 per seizoen) voor materialen en gereedschappen.

Bij voldoende aanmeldingen van kinderen en vrijwilligers gaat de inrichting van de grond nog dit jaar van start. 2023 wordt dan het eerste zaai-, plant- en oogstseizoen

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."