Werkgroep Duurzaamheid

Wij willen bijvoorbeeld…

  • De behoeften van wijkbewoners centraal stellen;
  • Samenwerken aan een duurzame leef- en woonomgeving voor iedereen in onze wijk;
  • Dat de sociale cohesie verbetert – binnen onze straten, tussen buurten, tussen generaties, rond het centrum en met andere wijken;
  • Elkaar makkelijk vinden voor (collectieve) buurtinitiatieven;
  • Dat een breder bewustzijn ontstaat over het belang van duurzaamheid en wat we daaraan kunnen bijdragen;
  • Dat wijkbewoners als gespreks- en denkpartner meewerken aan optimale oplossingen rond het thema duurzaamheid en de energietransitie.
 

Presentatie inkoopproject Zilverkamp

Geschreven op

Hierbij bijlage van powerpoint presentatie van Inkooptraject Zilverkamp

 

Informatie brief bewoners collectieve inkoop isolatie Zilverkamp

Geschreven op

Geachte aanwezige en geïnteresseerde in collectieve Inkoop Isolatie Zilverkamp, 25 oktober was een succesvolle en inspirerende avond rond bewustwording en tevens een start van een collectief inkooptraject in onze 'wijk van de toekomst'.

 

Wat doet het Energieloket Lingewaard

Geschreven op

INFORMATIE BINNEN HANDBEREIK Wij willen het u zo makkelijk mogelijk maken om geld en energie te besparen. Daarom denken we graag met u mee. Om te beginnen hebben we op onze website (www.energieloketlingewaard.nl) informatie gezet die u helpen een beeld te krijgen van de m...

 

Collectieve inkoop: energie besparen door isolatie

Geschreven op

25 oktober was onze bewonersavond over isoleren. Dit is de eerste concrete stap die we samen kunnen zetten naar duurzame woningen in de Zilverkamp. De opkomst was veel hoger dan verwacht, echt fantastisch. We hebben 70 mensen geteld.

 

Start collectieve inkoopactie rond isolatie van woningen

Geschreven op

Duurzaam Zilverkamp start collectieve inkoopactie rond de isolatie van huizen. Met Duurzaam Zilverkamp willen wij, betrokken bewoners, onze woon- en leefomgeving verduurzamen. Eén van de ideeën die we snel willen oppakken is het opzetten van een collectief inkooptraject. W

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."