Werkgroep Duurzaamheid

Wij willen bijvoorbeeld…

  • De behoeften van wijkbewoners centraal stellen;
  • Samenwerken aan een duurzame leef- en woonomgeving voor iedereen in onze wijk;
  • Dat de sociale cohesie verbetert – binnen onze straten, tussen buurten, tussen generaties, rond het centrum en met andere wijken;
  • Elkaar makkelijk vinden voor (collectieve) buurtinitiatieven;
  • Dat een breder bewustzijn ontstaat over het belang van duurzaamheid en wat we daaraan kunnen bijdragen;
  • Dat wijkbewoners als gespreks- en denkpartner meewerken aan optimale oplossingen rond het thema duurzaamheid en de energietransitie.
 

Collectieve inkoop: energie besparen door isolatie

Geschreven op

25 oktober was onze bewonersavond over isoleren. Dit is de eerste concrete stap die we samen kunnen zetten naar duurzame woningen in de Zilverkamp. De opkomst was veel hoger dan verwacht, echt fantastisch. We hebben 70 mensen geteld.

 

Start collectieve inkoopactie rond isolatie van woningen

Geschreven op

Duurzaam Zilverkamp start collectieve inkoopactie rond de isolatie van huizen. Met Duurzaam Zilverkamp willen wij, betrokken bewoners, onze woon- en leefomgeving verduurzamen. Eén van de ideeën die we snel willen oppakken is het opzetten van een collectief inkooptraject. W

 

geslaagde informatiemiddag over energiebesparing

Geschreven op

De 26e mei organiseerden wij, de tafel Duurzaam Zilverkamp (of ambitie 43 uit het wijkontwikkelingsplan) samen met het Energieloket Lingewaard en Energiecooperatie Lingewaard, een informatiemiddag over energie besparen voor de Zilverkamp. Het was een groot succes.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."

- Berry Asselman