Werkgroep Duurzaamheid

Wij willen bijvoorbeeld…

  • De behoeften van wijkbewoners centraal stellen;
  • Samenwerken aan een duurzame leef- en woonomgeving voor iedereen in onze wijk;
  • Dat de sociale cohesie verbetert – binnen onze straten, tussen buurten, tussen generaties, rond het centrum en met andere wijken;
  • Elkaar makkelijk vinden voor (collectieve) buurtinitiatieven;
  • Dat een breder bewustzijn ontstaat over het belang van duurzaamheid en wat we daaraan kunnen bijdragen;
  • Dat wijkbewoners als gespreks- en denkpartner meewerken aan optimale oplossingen rond het thema duurzaamheid en de energietransitie.
 

Lingewaard ontvangt 4,15 miljoen euro voor aardgasvrij maken Zilverkamp

Geschreven op

Zilverkamp Wijk van de Toekomst Het aardgasvrij maken van de woningen is een van de thema’s uit het wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp. Bewoners, woningcorporatie Waardwonen, Stichting Welzijn en gemeente Lingewaard stelden dit plan samen in 2017 op. S

 

Livestream informatieavond duurzaamheid 8 sept

Geschreven op

Via onderstaande Youtube link vanaf 8 september om 19.30 uur de informatieavond Duurzaamheid live volgen;

 

Voorlichtingsavond Duurzaamheid in de wijk Zilverkamp

Geschreven op

Uitnodiging bewonersbijeenkomst duurzaamheid Om iedereen bij te praten organiseert de werkgroep Duurzaam Zilverkamp op dinsdag 8 september een informatieavond voor bewoners van de Zilverkamp Tijdens deze bijeenkomst worden diverse zaken rondom duurzaamheid in de Zilverkam...

 

WAT DOEN WE BIJ DE ENERGIE-ACTIE ZILVERKAMP?

Geschreven op

Zilverkamp is onze wijk van de toekomst. Woningeigenaren in de Zilverkamp krijgen de mogelijkheid om verdere stappen te zetten om hun huis te verduurzamen. HOE WERKT HET? Als uw woning een van de volgende woningtypen is, dan kunt u zich vanaf 5 september aanmelden voor ee...

 

Presentatie muurisolatie 2 oktober 2019

Geschreven op

Afgelopen woensdag 2 oktober organiseerde de werkgroep Duurzaam Zilverkamp een informatieavond in de Kuul over het isoleren van je woning. Hieronder de presentaties die werden getoond zodat u ze rustig kan nalezen.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."