Duurzaam Zilverkamp doet collectieve inkoop vloerisolatie

Duurzaam Zilverkamp doet collectieve inkoop vloerisolatie

Algemeen:

Zilverkamp verduurzaamt en dat doen we samen door eerst onze huizen te isoleren. Isolatie is niet alleen belangrijk in de winter maar ook voor in de zomer: om de hitte buiten te houden. Dit hebben we deze zomer geweten. Wat was het lang warm! Er wordt gewerkt aan onderzoek naar andere bronnen voor onze warmte. De werkgroep vindt dat het moet starten met isoleren en verbeteren van ons woningbestand. 

Door collectief te isoleren besparen we kosten, financieel en in tijd. Je kan je voorstellen dat als ieder voor zich alles moet uitzoeken dat dat dubbel werk is, laat staan dat iedereen weet waar je op moet letten. Door collectief te werken wisselen we ervaringen uit en monitoren we op kwaliteit. We gaan er van uit dat het werk zo beter wordt gedaan!

Uitnodiging belangstellende voor vloerisolatie:

Uit eerdere bijeenkomsten bleek dat de meeste interesse uit gaat naar vloerisolatie. Daarom benaderen wij u rechtstreeks omdat u zich als belangstellende voor vloerisolatie heeft opgegeven. 

Er zijn 4 bedrijven geselecteerd die bij 5 huishoudens, in verschillende type woningen, een offerte uit hebben gebracht. Duurzaam Zilverkamp houdt het proces goed in de gaten en er zijn mooie aanbiedingen uitgekomen. Op basis van de open vergelijkingen kunt u een keuze maken uit de aanbieders. Die zullen u dan voorzien van een maatwerkofferte met verdere afspraken omtrent de uitvoering.

Het resultaat van de aanbiedingen presenteren wij u op 20 februari om 19:30 in de Kuul, waarbij u zich kan inschrijven. Duurzaam Zilverkamp hoopt op een goede opkomst. Als dit een succes blijkt te zijn gaan we verder met het isoleren van onze huizen: dak, spouw en glas. We hopen u allen te ontmoeten op de 20e februari.

duurzaam zilverkamp groep

Voorlopig programma (wordt nog definitief vastgesteld);

19.00 uur: Inloop met koffie/thee

19:30 uur: start; inleiding welkom heten 

19:45 uur: presentaties mogelijkheden en procesgang 

20:15 uur: vragen  

20:30 uur: inschrijven en na-praten 

Tot ziens op 20 februari.

 

Werkgroep Duurzaam Zilverkamp

voor vragen of aanmeldingen: duurzaam.zilverkamp@gmail.com

energieloket

 

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."