Voortgang Duurzaam Zilverkamp

In het kader van het wijkontwikkelingsplan Zilverkamp zijn er veel initiatieven opgestart. Een daarvan is de werkgroep ‘Duurzaam Zilverkamp’.  Al ongeveer een jaar praten een aantal actieve wijkgenoten over duurzaamheid. Ze worden bijgestaan door verschillende adviseurs die door de gemeente zijn aangetrokken o.a. vanwege het wijkontwikkelingsplan.

Sommigen hebben al iets gemerkt van de werkgroep duurzaamheid.  Zo werden er  activiteiten ontwikkeld in verband met de isolatie van woningen.  Want dat is nu zo’n thema waar de werkgroep duurzaamheid zich mee bezighoudt:  Hoe gaan we in de toekomst onze woning verwarmen als dat niet meer met gas zou kunnen? En hoe doen we dat zo duurzaam mogelijk? Wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid en is daar in onze wijk een werkgroep voor nodig?

Als je mensen vraagt waar zij aan denken bij het begrip duurzaamheid, dan wordt al snel gezegd dat dit met het milieu te maken heeft en dat er bijvoorbeeld duurzame bedrijven zijn. Duurzaamheid slaat op de  eigenschappen van het milieu op onze aarde. Maar ook op onze manier van samenleven en op de manier waarop wij onze economie inrichten.  Van al deze onderwerpen geldt dat je er zorgvuldig mee om moet gaan. Duurzaam omgaan met het milieu, onze economie en onze samenleving betekent dat we deze niet ‘uitputten’ om er ook in de verre toekomst nog gebruik van te kunnen maken.

Dan denk je al snel aan energiebronnen. Steenkool en gas raken op. Windenergie en elektriciteit opgewekt door de zon raakt nooit op. Daar kunnen onze achterkleinkinderen nog steeds gebruik van maken. Daarom noemt men dat vormen van duurzame energie. Maar bijvoorbeeld ook een bouwbedrijf kan duurzaam zijn. Als alle grondstoffen bij het bouwen later weer hergebruikt kunnen worden als bouwsels weer gesloopt worden.

De gemeente Lingewaard zet ook volop in op duurzaamheid. Er zijn plannen voor verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen.  De Zilverkamp is “Wijk van de Toekomst” geworden en daarmee een voorbeeldwijk in Gelderland. Er wordt nu diep nagedacht over duurzame verwarming van de woningen in onze wijk. 

duurzaamheid huis met zonnepanelen

We zullen de komende tijd regelmatig publiceren over duurzaamheid en de actuele onderwerpen die daar mee te maken hebben. Onderwerpen zoals de verduurzaming van uw woning zullen ook uitgebreid aan de orde komen.

De werkgroep duurzaamheid

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."