Start collectieve inkoopactie rond isolatie van woningen

Duurzaam Zilverkamp start collectieve inkoopactie rond de isolatie van huizen.
Met Duurzaam Zilverkamp willen wij, betrokken bewoners, onze woon- en leefomgeving verduurzamen. Eén van de ideeën die we snel willen oppakken is het opzetten van een collectief inkooptraject. We beginnen met het onderwerp isolatie en op 25 oktober hebben we onze eerste bijeenkomst hierover in de Brink. Wellicht heeft u tijdens onze informatiemiddag op de wijkconferentie, of in de laatste wijkkrant een vragenlijst gezien en heeft u die ook ingevuld. U kon aangeven of u geïnteresseerd bent om uw huis te verduurzamen, over welk soort renovatie u dan denkt en of u geïnteresseerd bent in gezamenlijke inkoopacties. Momenteel hebben we 68 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Bijna iedereen die een formulier invulde heeft belangstelling om de verduurzaming van zijn/haar huis gezamenlijk met andere  wijkbewoners op te pakken.
Door renovaties samen in te kopen kunnen we elkaar helpen. Dat kan bijvoorbeeld door het vinden van goede betrouwbare leveranciers en aannemers, het controleren van werk, en het bedingen
van een goede prijs/kwaliteit verhouding. Het is wel belangrijk dat voldoende mensen interesse tonen en dat deze ook bij ons bekend zijn. Hoe meer, hoe beter!
We starten met maatregelen rond isolatie (spouw, vloer, dak, etc.).
De meeste van de ingevulde vragenlijsten gaven aan dat hier een belangrijke behoefte ligt. De andere renovatie-mogelijkheden (glas, zonnepanelen, Cv-ketels) laten we niet links liggen. Die pakken we na deze eerste actie op.
Bijeenkomst 25 oktober
Graag nodigen we u uit om op 25 oktober om 19.00 uur langs te komen in de Brink. Dan gaan we met elkaar in gesprek en brengen de behoeften rond isolatie en het renoveren van uw huis verder in
kaart. Hierbij kunnen verschillende onderwerpen voorbij komen, bv financiering. Vervolgens kunnen we het inkooptraject vormgeven en meer specifiek maken. We zullen bespreken wat we van zo’n traject verwachten en wat onze randvoorwaarden zijn.
We gaan er een mooi traject van maken!.
Als u vragen heeft, of als u eens wilt meedenken en meewerken, neem dan contact op via duurzaam.zilverkamp@gmail.com.

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."