Het gas was nog nooit zo duur, doe er wat aan.

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp organiseert donderdag 24 maart a.s. een  voorlichtingsavond over de mogelijkheden om uw huis te verduurzamen met als doel: een lagere energierekening. De coöperatie werd in december j.l. opgericht  door en voor eigenaren van woningen in de wijk de Zilverkamp.

De avond start om 19.00 uur in de centrale ruimte voor basisschool " IKC ‘t HolthuusOt en Sienpad 9, 6852 EG, Huissen" In verband met het aantal plaatsen adviseren wij u te reserveren door een mail te sturen naar duurzaam.zilverkamp@gmail.com

De oprichting van de Coöperatie Duurzaam Zilverkamp hangt samen met de verduurzamingsplannen in de wijk Zilverkamp. Deze wijk staat als eerste voor de opgave om tot een nieuwe duurzame warmtevoorziening te komen. Hiervoor worden plannen ontwikkeld waarin de coöperatie als voortzetting van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp al geruime tijd gesprekspartner van de gemeente is. Het lidmaatschap van de coöperatie geeft ook iedere woningeigenaar hierin een stem.  Een stem die aan kracht wint naarmate meer woningeigenaren zich bij de coöperatie aansluiten.

Livestream 24 maart:

Zie ook www.duurzaamzilverkamp.nl 

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."