Bijeenkomst woningeigenaren voor maatwerkadvies een groot succes 

Deze herfst vonden de eerste bijeenkomsten plaats over een maatwerkadvies voor de verduurzaming van woningen. Voor dit advies krijgen bewoners toegang tot software waarmee zij bekende bouwkundige basisgegevens van hun woning kunnen aanvullen tot precies de huidige situatie. Naarmate er meer en nauwkeurigere gegevens  worden toegevoegd, is het speciale computerprogramma beter in staat de woning door te rekenen en een advies voor verduurzaming en besparing op de energienota samen te stellen. 20 woningeigenaren uit de Zilverkamp, van de 40 die een uitnodiging hadden gekregen op grond van gelijk woningtype, hebben de informatieavond bijgewoond. Zij hebben nu toegang tot een berekeningsprogramma waarmee ze zelf hun duurzaamheids voorzieningen kunnen bepalen en kunnen zien wat het kost en wat het oplevert. Deze deelnemers waren unaniem tevreden over de georganiseerde avond. Met deze activiteit is Coöperatie Duurzaam Zilverkamp zichtbaar naar buiten getreden en zullen er nog vele activiteiten, naast het maatwerkadvies, volgen.

Een gasloze toekomst   

Intussen ligt de samenwerking tussen Gemeente, Waardwonen en de Coöperatie op het gebied van de aanpak voor een duurzame wijkoplossing voor het warmteprobleem ook op schema. We hopen te zijner tijd te kunnen vertellen welke plannen er zijn voor een gasloze energievoorziening in de Zilverkamp. Zover is het nog niet, we zijn nog steeds bezig te zoeken uit welke bron we energie kunnen halen. Hierbij worden meerdere varianten bestudeerd .

Hulp bij verduurzamen 

Duurzaamheid en het energie- en warmtevraagstuk zijn langzamerhand voor niemand meer een discussiepunt. De energierekening en de klimaatverandering drukken ons met de neus op de feiten. Steeds belangrijker wordt het om oplossingen te vinden. Die liggen deels buiten ons eigen bereiken en in de Zilverkamp heeft de Coöperatie Duurzaam Zilverkamp zichzelf al 4 jaar tot taak gesteld de wijkbewoners hierbij  behulpzaam te zijn. Daarbij willen we ook participeren in de plannen die de gemeente voor verduurzaming bedenkt.

Terugblik 

Als we terugkijken op de afgelopen 5 jaren waarin werkgroepen aan de slag gingen met de revitalisatie van de Zilverkamp, kunnen we als Werkgroep Duurzaam Zilverkamp constateren dat er grote vorderingen gemaakt zijn. Dit jaar mondde dit uit in de oprichting van een volwassen Duurzaamheids Coöperatie voor woningeigenaren, hebben we de toezegging dat de hulp die we de wijk gaan bieden in de vorm van voorlichting en advies gevestigd kan worden in het Zilverhuus en de bemensing hiervoor.  Er is nu alle reden lid te worden van Coöperatie Duurzaam Zilverkamp. Van en voor wijkbewoners in de Zilverkamp.

Coöperatie Duurzaam Zilverkamp werkt samen met de Gemeente Lingewaard, Waardwonen en het Energieloket aan  verduurzaming in de Zilverkamp. 

https://www.duurzaamzilverkamp.nl/

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."