Duurzaamheid wordt wel heel urgent

In alle media kun je lezen hoe de wateroverlast in binnen- en buitenland wordt toegeschreven aan de opwarming van onze planeet. Ook op andere plaatsen in de wereld worden de gevolgen pijnlijk zichtbaar. 

We ontkomen niet aan het nemen van maatregelen om die opwarming tegen te gaan, wereldwijd, in Nederland en ook in Huissen. 

We geven hierna informatie over mogelijke oplossingen voor het verminderen van het gasgebruik:

  • Vermindering gasgebruik door isolatie van de woning
  • Het toepassen van een warmtepomp in een CV installatie
  • Op zoek gaan naar een collectieve oplossing voor de wijk met natuurlijke bronnen

Gasgebruik

Werkgroep Duurzaam Zilverkamp is samen met de Gemeente van mening dat we een goede stap zetten als we minder aardgas gaan gebruiken. De verbranding ervan levert gassen op die onze dampkring opwarmen. Dat is mede de oorzaak van de overmatige regenbuien.

Vermindering van het gasgebruik lukt nu al als we onze huizen isoleren. Het isoleren van vloer, wanden, daken en het gebruik van geïsoleerd glas wordt volop aanbevolen.  De kosten hiervan gaan in mindering van de gasrekening die al maar hoger wordt door oplopende gasprijzen, nu al bijna €1 per m3.  Bij een gasgebruik dat door isolatie bijvoorbeeld van 1500 m3   kan dalen naar 1200 m3   scheelt dat €300 per jaar!

Warmtepomp     

Naast de isolatie van een huis is er ook een mogelijkheid minder gas te gebruiken door de thermostaat lager te zetten of een CV-installatie uit te breiden met een warmtepomp. In principe kan een warmtepomp (niet onder alle omstandigheden) wel 67% aan gas besparen. Wel ga je meer elektriciteit verbruiken door de warmtepomp. 

Elektriciteit is een stuk duurder dan gas en een warmtepomp kost al snel €3000 (inclusief aanleg met subsidie). Het duurt dus wel even voordat je deze hebt terugverdiend. Maar vanuit het standpunt duurzaamheid is het veel belangrijker dat je gas hebt bespaard en een bijdrage levert aan klimaatverbetering.

 

 

Een warmtepomp is een extra onderdeel in de cv-installatie die het water in de -ketel voorverwarmt of de functie van de ketel tijdelijk overneemt. 

Het systeem werkt op de buitenlucht, maar niet goed als de buitentemperatuur laag is.

 

Betaalbare kleine warmtepompen zijn beperkt in het te leveren vermogen. Grote krachtige warmtepompen zijn duur en te groot voor de meeste CV-ruimten.

De warmtepomp haalt warmte (energie) uit de lucht of uit bodemwater.

 

Hier een afbeelding van een lucht-warmtepomp met de noodzakelijke buitenventilator. Airco’s met warmtepomp hebben ook zo’n buitenventilator.

 

De kunst is om bij een lage buitentemperatuur toch nog warmte te winnen uit de buitenlucht. Dat lukt tot een bepaalde minimumtemperatuur.

Kenmerkend voor de lucht warmtepomp is de ventilator in de buitenlucht waarmee (gratis) energie wordt opgehaald.

 

De ventilator en de warmtepomp  (de compressoren daarin) gebruiken wel behoorlijk wat elektrische energie. Dus helemaal gratis is het niet. Je gebruikt minder gas maar meer elektriciteit.

 

De warmtepomp wordt steeds gunstiger bij hogere gasprijzen.

 

Een warmtepomp is geen wondermiddel. Voor slecht geïsoleerde huizen levert een betaalbare warmtepomp niet genoeg energie om het huis behaaglijk warm te krijgen.  Naarmate het huis beter geïsoleerd is kun je bij lagere keteltemperatuur verwarmen en presteert de warmtepomp beter. De steeds hogere gasprijs duwt huizenbezitters in de richting van andere nieuwe warmteoplossingen.  De luchtwarmtepomp is een van die (tijdelijke?) oplossingen.

 

 

Collectieve oplossingen   

Isolatie en warmtepomp kiest een bewoner voor zijn eigen huis. Een ander idee is dat je ook collectief, dus met bijvoorbeeld alle bewoners van de Zilverkamp, maatregelen kunt nemen. Dat kan beginnen bij isoleren van huizen (via gemeenschappelijke aanbesteding) tot het aanleggen van een collectieve warmtevoorziening. In dit laatste geval probeer je natuurlijke bronnen zoals wind, de zon, verwarmd oppervlaktewater of bodemwater te gebruiken.

De vraag is of dat er gedurende het jaar altijd voldoende energie is en of het betaalbaar is om er een wijkvoorziening mee aan te leggen. Dit laatste wordt onderzocht in een samenwerking tussen werkgroep Duurzaam Zilverkamp en de gemeente.

Samen werken aan een oplossing   De wijk doet dus mee aan onderzoek, maar de oplossing is nog niet in zicht. De werkgroep zou hier graag meer Zilverkampbewoners in willen betrekken. U kunt zich daarvoor aanmelden.  Tot nu toe zijn het mannen die zich in de werkgroep buigen over dit vraagstuk. Waar blijft de mening van vrouwen? 

Om iedereen meer te betrekken bij en meer zeggenschap te geven over het onderwerp duurzaamheid en de te kiezen warmteoplossing zal er op korte termijn een Coöperatie van wijkbewoners in de Zilverkamp worden opgericht. Wie meldt zich voor actieve deelname?

Werkgroep Duurzaam Zilverkamp

Ton Berens / 06-418600885

Paul Ballhaus / 06-22961367

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."