Minibieb voor het het lenen, ruilen en achterlaten van boeken.

In 2018 is de Mini Bieb geplaatst en wel aan de Landslag (nummer 27).

Bij de Mini Bieb kunt u boeken meenemen, lenen, ruilen of achterlaten. Dus als er wat interessants bij ziet staan....... neem het gerust mee. De Mini Bieb is één van de dingen die uit het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) Zilverkamp zijn gekomen.

minibieb

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."