Doe mee! Zilverkamp 50 jaar...

Doe Mee!

Zilverkamp 50 jaar

In deze wijkkrant is het al eerder gemeld: de wijk Zilverkamp zal 50 jaar bestaan in 2023. De eerste sleuteloverdracht was op 1 september 1973. De moeite waard om bij dat heuglijke feit stil te staan. We zijn dan ook zeker niet van plan dit bijzondere jubileum zonder meer voorbij te laten gaan! Integendeel, zou het niet mooi zijn om dit feit op een fantastische manier te herdenken met een feest van en voor de Zilverkampers?

Naar aanleiding van eerdere oproepen zíjn er diverse ideeën binnengekomen. Er zijn ook al mensen die zich in willen zetten. Het begin is er dus. Gelukkig hebben we nog tijd om plannen te ontwikkelen. Daarom roepen we iedereen die zich betrokken voelt op om ideeën in te sturen, maar vooral ook om mee te helpen met het uitwerken ervan. Laten we er met zijn allen iets bijzonders van maken.  Meldt u, of uw idee, aan op zilverkamp50@gmail.com

Comité 50 jaar Zilverkamp.

De Zilverkamp bruist....

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."