Bewonersbijeenkomst nieuwe oversteekplaatsen Nielant

Op 22 oktober jl. werd er in SCC De Brink (de Kuul) een bijeenkomst gehouden voor de bewoners van o.a. de Sportdreef en de Wagenweg. Het doel (vanuit de gemeente) was een nadere toelichting te geven op de mogelijke veranderingen die gaan plaatsvinden bij de oversteekplaatsen aan de Nielant. Samen met het adviesbureau Neway werden de betreffende oversteekplaatsen in het kader van een integrale verbetering van de verkeersafwikkeling toegelicht. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de wijzigingen is het bereiken van een grotere verkeersveiligheid, vooral voor de overstekende schooljeugd. De mogelijke wijzigingen hebben niet alleen impact op de Nielant zelf, maar ook op de aansluitingen van de nieuwe oversteekplaatsen op de bestaande infrastructuur, zoals Wagenweg en Sportdreef.

Deze (tweede) bijeenkomst was ook bedoeld om eventuele op- en aanmerkingen van de buurtbewoners ter harte te nemen en zo mogelijk door te voeren in het uiteindelijke plan. Met name vanuit de bewoners van de Sportdreef werden er alternatieven aangeboden voor het huidige plan. Ofschoon deze soms redelijk ingrijpend van aard waren, werd er door de gemeente beloofd de alternatieven (nogmaals) te bestuderen en opnieuw af te wegen op hun waarde en haalbaarheid.

Om de daad bij het woord te voegen werd na het afsluiten van de bijeenkomst ter plaatse van de oversteek Holthuizerdreef – Nielant – Sportdreef én de geplande oversteek (30 meter zuidwaarts) door de bewoners een toelichting gegeven op hun wijzigingsvoorstellen.

De voorstellen zullen binnen enkele weken worden bestudeerd en eventueel verwerkt in het huidige plan. Daarna zullen de bewoners opnieuw worden ingelicht over het definitieve plan dat vervolgens aan de Raad zal worden voorgelegd ter goedkeuring.

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."