DE PADEN OP...

Veel bewoners van de Zilverkamp zijn blij met de revitalisering van hun woonomgeving. Nieuwe bestrating, bloemenperken en beplanting geven de wijk een frisse aanblik. Voor de parken is een meerjarig bomenplan ontwikkeld. Toch blijft er wat te wensen over; in het park worden de fiets- en wandelpaden slecht onderhouden en bovendien zijn ze ook overal te smal. Er zijn gelukkig steeds meer mensen die hun auto laten staan en het lokale vervoer per fiets of e-bike uitvoeren. Dat is niet alleen gezond voor lijf en leden, maar ook voordelig voor het milieu. De provincie Gelderland heeft een programma ontwikkeld om precies dát gedrag bij burgers te bevorderen. Maar dan moet er wel een infrastructuur zijn die dat ondersteunt. Op de paden in het park zie je een toenemend verkeer met buiten de fiets en voetganger, veel brede voertuigen. We hebben baboes en bakfietsen gesignaleerd, maar ook rolstoelen, scootmobiels en rollators. Passeren lukt soms maar net en het is wachten op een ongeluk. Daarnaast veroorzaken de gladheidsbestrijdingsvoertuigen in de winter vaak grote schade aan de bermen. Deze voertuigen hebben een te grote as-breedte voor de smalle paden. Dan hebben we het nog niet over de 1,5 m samenleving die voorlopig nog niet van de baan is.

Nou kunnen wij ons voorstellen dat om financiële redenen niet alle paden breder gemaakt kunnen worden. Dus, als er dan een keuze gemaakt moet worden, pleiten wij hier allereerst voor verbetering van de twee hoofdverbindingen tussen Landgoed Holthuijzen en de fietsrotonde bij het Jan van Janboas pad. Daarnaast zou ook de verbinding tussen Het Duifje en de voornoemde fietsrotonde onder de loep genomen moeten worden. Wij roepen de gemeente op om eens in de subsidiepotjes bij de provincie te kijken en zelf geld te reserveren voor deze broodnodige ingrepen.

de paden op.

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."