Wat doet de werkgroep Hartveilig wonen?

In onze wijk waren te weinig AED’s beschikbaar. Daarom richtten Willem, Theresia, Will en Jos in 2019 de werkgroep Hartveilig Wonen op. In de buurt waar een AED ontbrak, zamelden zij geld in. Samen met de sponsorgelden van Stichting Kruiswerk Huissen konden twee AED’s aangeschaft worden en werden de gaten in de dekking gevuld.  Benieuwd waar de AED’s zijn in onze wijk? Kijk dan op www.zilverkamphuissen.nl; hier vind je een plattegrond met AED-locaties.

Het tweede doel, voldoende gekwalificeerde hulpverleners in de eigen buurt, is een stuk moeilijker te realiseren. Op dit moment zijn er 40 gecertificeerde hulpverleners geregistreerd. Volgens de normen van de Nederlandse Hartstichting zijn er minimaal 65 hulpverleners nodig op de Zilverkamp. Daar is dus nog werk aan de winkel. Is burgerhulpverlening iets voor jou? Meld je dan bij Stichting Kloppend hart voor Lingewaard aan voor een reanimatiecursus. Voor iedereen die op de Zilverkamp woont vergoeden zij 50 % van de kosten van een reanimatie basis- of opfriscursus. Uw zorgverzekering doet vaak de rest. Ga naar de website: www.kloppendhartvoorlingewaard.nl. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Will (mailadres: w.hulshof@hetnet.nl). Je kunt Hartveilig Wonen steunen via IBAN: NL23 INGB 0796 9689 69 o.v.v. Hartveilig Wonen.

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."