Van lelijke graffiti naar mooie muurschilderingen

Het gaat nu echt gebeuren! Nabij de Sportdreef komen er twee muurschilderingen i.p.v. de lelijke graffiti.

In november heeft de Commissie Omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie) de ontwerpen positief beoordeeld en heeft de gemeente het advies overgenomen. Ruim anderhalf jaar geleden waren Sportdreef-bewoners aan de beurt om, in het kader van de revitalisering van de Zilverkamp, met
de gemeente te overleggen over hun leefomgeving. Behalve plannen voor verbetering van de bestrating, parkeerplekken, groen en verlichting ontstonden er nog twee andere plannen. Het realiseren van een uitdagende speeltuin (zie elders in de krant) én het vervangen van de lelijke graffiti op muren in de
nabijheid van de speeltuin door mooie muurschilderingen.

Maar dan begint het pas! Want hoe pak je dit aan? Wat willen we dan op die muren? Welke muren? Hoe krijg je het benodigde geld bij elkaar? Van wie is er toestemming/medewerking nodig? Een hele uitzoekerij, wat water bij de wijn, maar de aanhouders winnen! De gemeente, de wijkplatforms, SWL (Stichting
Welzijn Lingewaard) hebben meegedacht en meegedaan.

Er liggen nu twee prachtige ontwerpen, gemaakt door de Verfbrigade, op basis van input van de bewoners. Er is toestemming van de eigenaren van het Lianderhuisje naast Sportdreef 29 en het KPN huisje voor de zendmast op de Heuvel. De Verfbrigade zal het werk uitvoeren.

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."