Bewoners Zilverkamp brengen natuur dichterbij

Het is groen wonen in de Zilverkamp. Een weelde die bewoners bij hun woning cadeau krijgen, met dank aan het indertijd bijzondere én groene stedenbouwkundig ontwerp voor deze wijk.

Groen blijven wonen gaat niet vanzelf. Helemaal niet nu de natuur zo onder druk staat. Met de actie Lingewaard Doet zorgen wijkbewoners er met elkaar voor dat het openbare groen in hun buurt diverser wordt.

Twee initiatieven nu in uitvoering

Bewoners in fase 3 en 4 (tussen Nielant en Huissense Dijk) steunden massaal de initiatieven voor een bijenhotel en het aanleggen van een bloemen- en kruidenlint in hun buurt. Ook de gemeente blijkt enthousiast over deze acties en werkt van harte mee om de plannen te realiseren.

Bijenhotel

Op het veldje bij Dullert (fase 4) komt een bijenhotel, het ontwerp daarvoor is klaar. Samen met vrijwilligers wordt nu nestmateriaal verzameld en het bijenhotel gebouwd. In het voorjaar zullen in de buurt van het bijenhotel bijenvriendelijke struiken en bomen aangeplant worden, zoals Gelderse roos en kleine vlinderstruik. Onlangs werden er tussen Dullert en Zwanenveld al stinzenbollen geplant. In 2021 zal er bij de revitalisering van dit deel van de Zilverkamp nog meer kleur- en soortenrijk groen bijkomen.  

      Knikkende distel (bron: website Heem)

Bloemen- en kruidenlint

Het bloemen- en kruidenlint wordt aan de rand van de wijk (fase 3) gerealiseerd, aan de zuidkant van het fietspad. Zaterdag 12 december gaan vrijwilligers een soortenrijk zadenmengsel inzaaien. Op vier (redelijk) zonnige locaties wordt in totaal 1000 m2 grasland ingezaaid. In het zadenmengsel zitten maar liefst 46 soorten, van avondkoekoeksbloem tot zwarte toorts. Daar tussenin zitten bijvoorbeeld gewone margriet, grote kaardebol en wilde marjolein. Ook de hoogte en de kleur van de planten varieert. Het wordt een waar paradijs voor insecten. Laat u verrassen als u volgend jaar langs het ontluikende bloemen- en kruidenlint fietst of wandelt. Enkele informatiebordjes helpen u om meer te weten te komen over deze nieuwe bloemrijke natuur aan de rand van de Zilverkamp. 

 

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."