De natuur dichtbij.

De natuur staat onder druk. Het verlies aan biodiversiteit is helaas een feit.
Gelukkig is het nog niet te laat en kunnen we proberen om daar iets aan te doen.
Daar is de werkgroep "NATUUR  DICHTBIJ"  voor opgericht.
De eerste bijeenkomst was op vrijdag 18 september jl. in SCC De Brink in Huissen.

Zes Bewoners (van Zilverkamp en Loovelden) en Anne Pronk  van de Gemeente Lingewaard, bespraken de mogelijkheden voor "Natuur Dichtbij".

Het eerste project is trouwens al op de kaart gezet via Lingewaarddoet.nl. Het gaat om “Bloemrijke parkzone Zilverkamp”. U kunt nog steeds doneren.

Volop ideeën
Er moet en kan nog veel meer. De ideeën en plannen van de werkgroep worden verder onderzocht en uitgewerkt. Denk hierbij aan egelvriendelijk tuinieren met de egelsnelweg, groene daken, regentonnen, tegengaan van verdroging en verhitting.

Het zijn allemaal plannen ter bescherming en/of uitbreiding van het leefgebied van bijen, vlinders, insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren zoals de egel en de vleermuis. En zo ook verbindingen te creëren voor de wat grotere zoogdieren, zoals ree, kleine marterachtigen en de das.

Uiteraard wordt de mens niet vergeten, want uit diverse onderzoeken is gebleken dat wij blij en gelukkig worden van een groene omgeving.

Wilt U meepraten, meeDOEN of ambassadeur worden, geef u dan op bij Frida Disselhorst: f.disselhorst@gmail.com.

snel contact

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."