1e 4 clusters zijn officieel een “ERF” gebied

De 1e 4 clusters zijn vanaf 15 november officieel een “ERF” gebied (voorheen woonerf).

Het betreft de volgende straten; Bastion, Waterlinie, Schans, Fort, Citadel, Vesting, Kasteel, Scheprad, Wieken, Vang, Molensteen, Haspel, Vijzel, Schoren, Appel- Peren- Pruimen- en Kersenbongerd, Bak- en Stuurboord en de Mast.

Al deze bewoners van deze straten hebben 17 november onderstaande flyer in de bus gekregen. Gelieve deze goed te lezen, want u als bewoners zal aan deze bepalingen met betrekking tot ERF gebied, moeten voldoen. Zoals onder andere; stapvoets rijden en enkel in de P-vakken parkeren. Door de politie en de BOA’s zal worden gehandhaafd.

Om als platform goed te kunnen blijven functioneren hebben wij meer leden nodig. Als u zich betrokken voelt bij uw woonomgeving schroom niet u aan te melden  als toekomstig lid

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."