4 november inspiratiemarkt

Zilverkamp Doet!

4 november inspiratiemarkt: doe je mee?

Het is fijn wonen in De Zilverkamp. Er is een gevarieerd woningaanbod, veel groen en er zijn goede voorzieningen. Maar dat gaat niet vanzelf. Een wijk gaat achteruit als je niks doet. Daarom werken bewoners en partners in de wijk samen aan de vernieuwing van De Zilverkamp. In relatief korte tijd is er al veel bereikt.

Zo’n 70 wijkbewoners zijn op dit moment actief voor de wijkvernieuwing. Samen werken ze aan een leefbare wijk: een wijk die groen, schoon, veilig en duurzaam is. Sommige bewoners zetten zich in voor hun eigen straat of buurt, anderen zijn betrokken bij projecten voor de hele wijk.

Wat valt er nog te doen?

Goede ideeën zijn er genoeg. Een aantal is al in daden omgezet, maar kunnen nog wat helpende handen gebruiken. Andere wachten nog op een zetje om gerealiseerd te worden. Wie weet loop je zelf met een idee rond. Of wil je bijdragen aan een initiatief.

Kom dan maandagavond 4 november, 19.30 uur naar de ‘Inspiratiemarkt Zilverkamp Doet!’ in SCC De Brink.

Daar bruist het van de ideeën.

Je kunt er kennis maken met succesvolle bewonersinitiatieven in de wijk en ook daarbuiten. In de workshop  “durf te vragen” ontdek je hoe eenvoudig ideeën werkelijkheid kunnen worden. Natuurlijk kun je ook aansluiten bij bestaande initiatieven.

Een hapje en een drankje staan klaar!

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."