• Home
  • Wijknieuws
  • Afronding bomensnoei en Uitvoering 2e fase Bomenplan Zilverkamp

Afronding bomensnoei en Uitvoering 2e fase Bomenplan Zilverkamp

In de Zomer en herfst van 2020 is een groot deel van de bomen in Zilverkamp gesnoeid. Een aantal bomen waren destijds niet goed bereikbaar. Vanaf 30 mei wordt gestart met de bomen die nu nog moeten worden gesnoeid.

Uitvoering 2e fase bomenplan Zilverkamp:

Zoals al eerder werd gemeld wordt deze zomer de 2e fase van het Bomenplan Zilverkamp uitgevoerd. Binnen dit plan worden in 3 fases overlast veroorzakende bomen gekapt.

Het kappen van de bomen wordt ook vanaf 31 mei uitgevoerd.

Zorg voor vogels en andere dieren:

In de te snoeien en te vellen bomen kunnen vogels en andere dieren broeden en verblijven. Voordat de werkzaamheden worden gestart zal een flora- en faunacheck worden uitgevoerd. Mogelijk blijkt uit de flora- en faunacheck dat bijvoorbeeld een vogel nestelt in een te vellen boom. Als dit het geval is wordt de check herhaald in de nazomer/herfst. Als de check uitwijst dat het mogelijk is wordt de boom vervolgens geveld

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."