Baggeren in de Zilverkamp

Waterschap Rivierenland gaat vanaf 5 juli 2021 (met uitloop naar augustus)  een deel van de vijvers in de Zilverkamp baggeren.

Het baggeren is nodig om de vijvers weer voldoende op diepte te brengen. Het Waterschap verwacht dat de baggerwerkzaamheden bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Eerst wordt de kwaliteit van de bagger onderzocht, daarna wordt gemeten hoeveel bagger er in de watergang aanwezig is. Daarna wordt met een graafmachine of speciale baggerboot de bagger uit de watergangen gehaald. De manier waarop dat gebeurt, kan per situatie anders zijn.

Een aannemer voert de werkzaamheden uit. Enige verkeershinder is helaas niet uit te sluiten. Voor het baggeren van vijverelementen aan de Loostraat heeft de aannemer werkruimte nodig. De Loostraat zal tijdelijk voor een deel afgezet zijn. Het is mogelijk dat u hier verkeershinder door ondervindt.

Alle vijvers die ingekleurd zijn op deze tekening worden gebaggerd. De kleur hangt samen met de manier waarop wordt gebaggerd:

  • Blauw: De bagger wordt opgezogen met een zuigboot. Daarna wordt de bagger met een leiding naar het zwart gekleurde vak gepompt. Van daaruit wordt het afgevoerd met vrachtwagens.
  • Oranje: De aannemer gebruikt een schuifboot en een baggerkraan. De bagger voeren hij af met vrachtwagens

 

Daarnaast wordt nog een klein stukje aan de oost kant van “De Zanderij”, bij de inlaatduiker gebaggerd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Waterschap Rivierenland via baggeren@wsrl.nl

 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."