Bewonersinitiatief “biodiversiteit dichtbij”

De initiatiefgroep “biodiversiteit dichtbij” liet voor het eerst van zich horen op de inspiratiemarkt van 4 november 2019. Daar bleek dat meer wijkbewoners zich in willen zetten voor biodiversiteit (soortenrijkdom). Begin dit jaar telde ons initiatief 6 nieuwe deelnemers. En ja, toen kwam corona en moesten we een eerste kennismakingsbijeenkomst uitstellen. En nog belangrijker, konden we niet aan de slag met plannen en ideeën om de soortenrijkdom in onze wijk te versterken. We hopen dat binnenkort wel te kunnen doen, want op 18 september, net voordat deze wijkkrant bij u in de brievenbus valt, ontmoeten we elkaar. We hopen op een inspirerende bijeenkomst met volop ideeën om onze wijk nog groener te maken.

Hebt u een idee om de soortenrijkdom van onze wijk te verbeteren – zoals andere planten/begroeiing op bepaalde plekken in het openbaar groen, laat het ons weten via Onze.wijkkrant@gmail.com. Meedoen aan ons initiatief kan ook, stuur een berichtje naar hetzelfde mailadres.

Initiatiefnemers: Frida Disselhorst, Svetlana Miteva en Rita Vastbinder

Tip

De actie Lingewaard Doet is deze maand in de Zilverkamp van start gegaan. Zet uw voucher in voor een groen plan dat u samen met uw buurtgenoten maakt.

Groen speerpunt

“Het verhogen van de biodiversiteit is op groengebied een van de speerpunten van de gemeente Lingewaard,” laat Rogier Schmitz (team openbare ruimte en vastgoed) weten. Rogier: “Helaas is er geen budget om echt grote stappen te maken, maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten.” Zo brengt de gemeente zoombeplanting aan (kruidachtige begroeiing in de randzone tussen bosplantsoen en grasveld) en plant meer bloemrijke struiken en planten  aan in het openbaar groen. Waar mogelijk wordt Autochtoon plantmateriaal (inheemse soorten) gebruikt. Verder plaatst de gemeente bijenkasten van lokale imkers in de openbare ruimte, zaait klaver in de gazons en ondersteunt bewonersinitiatieven die biodiversiteit versterken. Dat laatste gebeurde in onze wijk bij ondermeer het herstel van een oude boomgaard.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."