De Huiskamer van de Zilverkamp, we kunnen er in!!!!

Op donderdag 1 april jl. werden, na ondertekening van de gebruiksovereenkomst, de sleutels van de toekomstige Huiskamer van de Zilverkamp door de gemeente Lingewaard overhandigd aan de werkgroep Huiskamer. 

      

Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Het betreft drie ruimtes: de Benjaminzaal (naast café de Kuul) en de daarachter gelegen Parkzaal en Vijverzaal. Alles bij elkaar zo’n 250 m2. De werkgroep is direct na Pasen aan de slag gegaan om de ruimtes al wat meer bruikbaar te maken. Dat kan nog niet ‘vol gas’ want er zullen op een aantal plaatsen in het gebouw nog kleine verbouwingen gaan plaatsvinden om de toegankelijkheid van alle gebruikers van de gehele accommodatie De Brink (sport, horeca en Huiskamer) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook gaat er goed worden nagedacht in wélke ruimte wélke activiteit het best kan plaatsvinden.

Inmiddels hebben zich diverse werkgroepen aangemeld die graag gebruik gaan maken van de Huiskamer. Eén van die gebruikers is Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) die een aantal activiteiten (die tot nu toe in de Langekerstraat in Huissen plaatsvonden), over gaat zetten naar de Huiskamer. Zo zullen ook de Crea-ochtend, het brei- en haakcafé, de koffieochtend, het Repaircafé en nog vele andere werkgroepen hun activiteiten in de Huiskamer laten plaatsvinden. Afhankelijk van de Corona-maatregelen zullen de activiteiten daadwerkelijk kunnen gaan plaatsvinden, maar we gaan ervan uit dat we rond 1 september toch écht kunnen gaan draaien. Het hele project Huiskamer valt overigens onder de onlangs opgerichte Stichting De Zilverkamp. De stichting zal ‘op afstand’ vele projecten faciliteren middels advies, ondersteuning, regelen van subsidies etc.

De Werkgroep Huiskamer zal u middels artikelen in Hét Gemeentenieuws, de Wijkkrant, de website van (nu nog) het Wijkplatform Zilverkamp en andere uitingen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. We hopen dat we met veel vrijwilligers een bloeiende Huiskamer kunnen realiseren. De Zilverkamp krijgt met de Huiskamer een nieuwe impuls op sociaal en cultureel gebied en daar zijn veel mensen blij mee!!!

Werkgroep Huiskamer

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."