De succesvolle wijkaanpak van de Zilverkamp

Samen met onze gedeputeerde Peter Kerris brachten bestuurders en ambtenaren van omringende gemeenten op 25 oktober een bezoek aan de Huissense wijk de Zilverkamp. Een inspirerende ochtend met leerzame gesprekken en een wandeling in de wijk. Peter: ‘De Zilverkamp is een inspirerend voorbeeld in de regio waar inwoners samen met de gemeente werken aan het toekomstbestendig maken van de wijk.’

Tijd voor actie 

De inwoners van de Zilverkamp zagen hun buurt steeds verder achteruitgaan. De wijk verouderde, werd steniger en vergrijsde. Tijd voor actie dus. Samen met woningcorporatie Waardwonen, Stichting Welzijn Lingewaard, de gemeente en de provincie stelden ze in 2017 het wijkontwikkelingsplan voor de Zilverkamp op. 44 projecten om de Zilverkamp groener, veiliger en socialer te maken. Ook is de Zilverkamp een Wijk van de Toekomst. Betaalbaar en aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en met duurzaam vervoer.

Samenwerken

Op dit moment zijn alle betrokken partijen enthousiast aan de slag om de wijk leefbaar en toekomstbestendig te maken. Volgens wethouder Helga Witjes is die samenwerking de succesfactor van de wijkaanpak, waarbij de inwoners onmisbaar zijn. Helga: ‘Als gemeente bereiken we niets. Wij hebben een fysieke opdracht: de straat moet worden aangepakt en er komt meer groen. Maar de sociale wijkaanpak ligt bij de inwoners. Als je een wijk fysiek wilt opknappen, lukt dat niet zonder sociale componenten mee te nemen. Je kunt alles mooi maken, maar als mensen elkaar niet aanspreken op gedrag – zoals verkeerd parkeren – dan verander je niets. Andersom kom je niet met mensen in gesprek zolang je op de bank blijft zitten. Hierin ligt een intense samenwerking.’  

Lees verder onder de foto.

 

Olievlek creëren

Ook inwoner Liesbeth Berens vindt het een must wijkgenoten te betrekken. Bijvoorbeeld als het gaat om ‘Het Hart van de Wijk’, een van de actielijnen in het wijkontwikkelingsplan. Doel is van het centrum een bruisend middelpunt voor ondernemers en inwoners te maken.  Liesbeth: ‘Om te weten wat iedereen wik, moeten we zoveel mogelijk mensen informeren. Een soort olievlek creëren in de wijk, waardoor de groep steeds groter wordt. En insteken op waar de energie zit in de wijk. Dan weten we wat mensen willen én kunnen we samen de kar trekken.’

Drempels verlagen

Vanuit Waardwonen probeert directeur Hanke Struik meer inwoners te bereiken door drempels te verlagen. Hanke: ‘Zo hebben we de kosten voor aanpassingen om duurzamer te wonen op ons genomen. Huurders betalen niet mee. Daarnaast helpen we ook met praktische zaken. Als er bijvoorbeeld een zolder leeg moet om het dak te isoleren, zorgen wij voor een bak voor de deur. Ook zonnepanelen komen voor onze rekening. Hans Janssen, inwoner en voorzitter van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp is enthousiast: ‘Inmiddels hebben 35 mensen zich aangemeld!’

Lees verder onder de foto.

Dilemma’s

In een wijk met zoveel mensen en meningen, is iedereen tevreden houden onmogelijk. Veel inwoners willen meer groen, maar mensen willen ook kunnen parkeren. Mooie bomen in de straat zijn prachtig, maar niet voor ‘mijn’ deur. Naast deze dilemma’s, is het betrekken van jonge wijkbewoners bij werkgroepen en ideeën lastig. De vergrijzing in de wijk is groot. Wat de druk op de actieve bewoners zou kunnen verlichten is een wijkcontactpersoon tussen de verschillende partijen. Liesbeth Berends: ‘Er gebeurt zoveel. Wij kunnen het niet meer overzien.’ Lees verder over de Zilverkamp Huissen.

Trots

Ondanks de dilemma’s en hun grote inzet, vinden de inwoners het toch leuk werk. Liesbeth: ‘Het is soms heel hard trekken, maar we weten elkaar steeds beter te vinden. Het is fijn samenwerken en we schieten lekker op. Er worden meters gemaakt en dat is te zien buiten. Daar ben ik trots op. Jonge mensen komen deze kant op om zich te vestigen. Oudere mensen gaan meedoen, omdat ze zich realiseren dat het waarde oplevert.’ 

Toekomstbestendig Gelderland

De aanwezige wethouders van omringende gemeenten zijn enthousiast. Het continu betrekken en informeren van alle partijen en het inspelen op de energie in de wijk, zijn de belangrijkste geleerde lessen. Ook gedeputeerde Peter Kerris is te spreken over de wijkaanpak. ‘De energieke manier waarop bewoners, gemeente, ondernemers en organisaties samenwerken aan het toekomstbestendig maken van de Zilverkamp is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten die hiermee aan de slag zijn, of willen. De provincie biedt ondersteuning vanuit de programma’s SteenGoed BenuttenLeefbaarheid en Wijk van de Toekomst. We zijn bezig om deze nóg beter aan elkaar te verbinden en daarmee nog meer te kunnen helpen om het verschil te maken in wijken en dorpen.’

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."