Onze Wijkkrant nr 02 / 2018

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."