De Zilverkamp in Huissen moet weer gaan bruisen

Bloemkoolwijk De Zilverkamp in Huissen is volgens bewoners hard aan een opknapbeurt toe. Ze stelden een plan op, zodat de wijk bij het vijftigjarig bestaan in 2023 bruist en er weer aangenaam bij ligt. Verouderd, stenig en snel vergrijzend. Dat is de indruk die de Huissense wijk De Zilverkamp volgens bewoners wekt. De voorbeeldwijk van weleer prijkt niet meer bovenaan de lijstjes van woningzoekenden.

winkelcentrum de Brink

Parkeeroverlast en noaberschap

,,Dat moet anders’’, zegt Hans Janssen van wijkplatform Zilverkamp Holthuysen. In het nieuwe wijkplan dat hij onlangs aan de gemeenteraad presenteerde, staat wat er moet gebeuren. Bovenaan het lijstje: het aanpakken van parkeeroverlast en het bestrijden van hinder door te groot geworden bomen, zoals wortelopdruk en schaduw. 

Ook werken aan 'noaberschap' en ontmoeting is een grote wens. Verder willen mensen graag dat de circa 6.200 zielen tellende wijk wordt opgefleurd met groen en dat winkels op De Brink behouden blijven. Tot slot streven bewoners naar een lagere energierekening. Zowel koop- als huurwoningen moeten energiezuiniger worden gemaakt, liefst in combinatie met een  opknapbeurt.

Inwoners moeten zelf initiatief nemen

Hoe dat allemaal moet, zegt het plan niet. Maar voor de gemeente staat vast dat inwoners vooral zelf initiatief moeten nemen. ,,We moeten het de komende tijd eens zien te worden, bijvoorbeeld over de beste manier om minder blik op straat te krijgen. Is dat door ondergronds parkeren, door autodelen?’’

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."