Een betere hangplek; voor jongeren en buurt

Begin september vond er een incident plaats bij de hangplek van de jongeren – de bunker – aan de Nielant in Huissen. Dit leidde tot een aantal verontrustte reacties vanuit buurtbewoners. “Vanuit de gemeente hebben we deze signalen serieus opgepakt en gekeken naar de situatie,” aldus Wethouder Slob, verantwoordelijk voor jeugdbeleid. “We hebben gesproken met de jongeren en buurtbewoners. Deze informatie is gedeeld in het Jeugdgroepenoverleg (JGO). Hierin stemmen politie, buitengewone opsporingsambtenaren, gemeente en Stichting Welzijn Lingewaard met elkaar af en zetten we acties in. Vanuit dit overleg hebben we een aantal maatregelen genomen om de hangplek te verbeteren.”

Gesproken met buurtbewoners

Stichting Welzijn Lingewaard deed een buurtonderzoek en vroeg omwonenden naar hun ervaringen en belevingen met de bunker. “Veel buurtbewoners gaven aan dat ze ook vinden dat de jeugd een plek moet kunnen hebben. Maar dat het dan wel prettig is dat de buurt hiervan geen last ondervindt. Een aantal bewoners gaf ook aan dat ze naar aanleiding van het incident verontrust zijn. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Daarom nemen we nu ook maatregelen om de situatie te verbeteren.”

In gesprek met de jeugd

Samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), politie en SWL is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een betere hangplek voor de jeugd. “Dit willen we voor de jongeren zelf én voor de omwonenden.” Vanuit SWL houden de straatcoaches intensief contact met de jongeren die regelmatig te vinden zijn bij de bunker. Zij zijn zichtbaar op straat en goed aanspreekbaar. Er komt meer toezicht door BOA’s en politie. En de politie houdt de jongeren die veel overlast veroorzaken, goed in de gaten. Daarnaast kijkt SWL of er gestart kan worden met een zogenaamde buurtvader.

Verbeteringen in en om de bunker

“Vanuit onze rol als gemeente gaan we praktisch aan de slag met een aantal verbeteringen in en rondom de bunker. We kijken naar een manier om de akoestiek te verbeteren. Zodat er minder geluidsoverlast vanuit de bunker gaat zijn. Als laatste kijken we naar een goede verlichting van de bunker en de omgeving.”

Melding doen

“Met deze aanpak werken we aan een betere plek voor jongeren en omwonenden. Uiteraard houden we dit vanuit de betrokken instanties in de gaten. Maar we willen ook u als buurtbewoners vragen om ons hierbij te helpen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk om meldingen aan ons door te geven. Dit kan via de politie 0900 – 8844 of via de gemeente 026 – 326 01 11

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."