• Home
  • Wijknieuws
  • Een geslaagde bewonersavond "Hart voor de Zilverkamp"

Een geslaagde bewonersavond "Hart voor de Zilverkamp"

Maandagavond werd een bewonersavond georganiseerd met als thema "Hart voor de Zilverkamp" als onderdeel van de op te stellen gebiedsvisie van de gemeente. Het ging deze keer om de SCC de Brink en het gebied er omheen. Deelonderwerpen waren;

  1. groen/duurzaamheid
  2. verkeer
  3. wonen
  4. voorzieningen en maatschappelijke activiteiten

bewonersavond gebiedsvisie

Na een voorwoord van wethouder Helga Witjes volgde er een inleiding waarom er een bewonersavond wordt georganiseerd over dit onderwerp. Men was geinteresserd hoe bewoners over bepaalde zaken denken en wat voor mogelijke oplossingen er zijn. De bewoners konden uit 4 tafels (de 4 deelonderwerpen) kiezen om mee te discussieren maar men kon ook tussentijds naar andere tafels gaan. Veel klachten over lostijden van vrachtwagens van de Aldi en Jumbo kwam veelvuldig ter tafel. Maar mogelijke oplossingen werden ook geuit tijdens deze discussies. Bij verkeer kwam naar voren dat er 2 veilige fietsroutes moesten komen vanaf de Schaapsdam en vanaf de Holthuizerdreef zonder dat de kinderen dwars door de Brink moeten fietsen en wandelen. De zuidelijke route zou dan vanaf de Schaapsdam via het terrein van de voormalige Zilverzwaan op de Wagenweg aansluiten vlakbij het Ot- en Sien pad. De noordelijke oversteek bij de Sportdreef zou dan vervallen en ter hoogte van de parkeerplaats bij de bunker gesitueerd worden met aansluiting op de fietspaden die achterlangs de Sporthal lopen richting de scholen. 

Een druk bezochte avond die een vervolg krijgt op 3 andere onderwerpen zoals bv de groene longen van de wijk. Let op de aankondigingen in de lokale kranten en op deze website.

 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."