Een leuke geste van de Wijkvereniging

Zoals iedereen wel weet gaat de paaseieren zoektocht, voor de jongste kinderen in onze wijk de Zilverkamp, niet door in verband met de Corona crises. Deze zoektocht wordt ieder jaar met veel plezier georganiseerd door de Wijkvereniging de Zilverkamp.  De kosten voor aanschaf van de eieren voor deze jaarlijkse happening waren al gemaakt. Op initiatief van Joachim de Bruin, de motor achter de wijkvereniging, en zijn vrouw worden er nu 100 zakjes gemaakt met eitjes voor de ouderen in de Zilverkamp. De zakjes zijn een donatie van de Fruitcompany in de Brink. Deze leuke attentie wordt aangeboden door de Wijkvereniging en de jonge kinderen v.d. Zilverkamp. Alle zakjes worden verspreid in de komende dagen door de thuiszorgmedewerkers van Buurtzorg en STMR.

Een vrolijk Pasen voor eenieder.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."