• Home
  • Wijknieuws
  • Eindverslag bewonersinitiatief “Bloemrijke parkzone Zilverkamp”

Eindverslag bewonersinitiatief “Bloemrijke parkzone Zilverkamp”

Het is goed én groen wonen in de Zilverkamp. De soortenrijkdom van het groen kan wel een stuk beter en daarom zijn we dit initiatief gestart.

Lingewaard Doet

Laten we vouchers inzamelen om 400 m2 grasland om te zetten in bloemenvelden, zo startten we onze actie op Lingewaard Doet. Toen de vouchers binnenstroomden (mede dankzij een oproep in onze buurt),  hebben we ons initiatief verder uitgebouwd tot 700 m2 bloemenvelden en de plaatsing van twee informatieborden. In goed overleg en samenwerking met de groene mensen van de gemeente en de helpende handen van een aantal vrijwilligers, hebben we uiteindelijk vier bloemenvelden (samen 1000 m2) kunnen realiseren aan de rand van de Zilverkamp.

Doel

Biodiversiteit vergroten door inheemse plantensoorten in te zaaien die passen bij de bodemsoort in de omgeving.  Zo creëren we:

  • Een waar paradijs voor vlinders, bijen, hommels, kleine vogels en zoogdieren.
  • En een nog gezondere en mooiere woon- en leefomgeving voor ons allemaal.

Met de twee informatieborden hopen we passerende wandelaars en fietsers te informeren, te stimuleren en te inspireren (nog) meer voor de natuur te doen en daarmee onze wijk ook met elkaar mooier kunnen maken.

Inzaaien

Het najaar bleek het beste moment om in te zaaien. Samen met een aantal vrijwilligers hebben we zaterdag 12 december 2020 de vier velden ingezaaid. Dit gebeurde onder deskundige begeleiding van Bram van Schaffelaar, natuur technisch adviseur bij Heem en de Ginkel Groep. De zevenenveertig ingezaaide plantensoorten (zoals avondkoekoeksbloem, gewone margriet, knikkende distel, grote kaardenbol en zwarte toorts) heeft Heem uitgekozen door te kijken naar de bodem (kalkrijke kleigrond) en vegetatie in de omgeving. De (gras)velden werden vóór het inzaaien afgeplagd en geëgd.

Natuur dichterbij

Rups van Koninginnenpage (Papilio machaon), vierde stadium. Foto juli 2021.

Wij initiatiefnemers en vele bewoners met ons, keken voorjaar 2021 de ingezaaide biodiversiteit de grond uit. De natuur had in april en mei helemaal geen haast. Begin juni volgde een groeispurt en dat zorgde voor een enorme verrassing: een zee van felrode klaprozen. Bram van Schaffelaar is dik tevreden over de ontwikkeling die de ingezaaide bloemenvelden tot nu laten zien. Hij blijft de komende jaren betrokken bij het natuurvriendelijk beheer van de bloemenvelden. De velden worden een keer per jaar (in het najaar of de winter) gemaaid. Hierdoor kunnen alle planten lang bloeien, zaad zetten en hun energie terugtrekken naar hun wortels. We zijn benieuwd  welke planten volgend jaar gaan bloeien en hoe de bloemenvelden zich verder ontwikkelen en tot een balans komen. Nu al zien we dat meerdere soorten bijzondere insecten, zoals de Koninginnenpage, op de bloemenvelden af komen. Op de foto zie je de rups van de Koninginnenpage op de stengel van de wilde peen, zijn waardplant.

Samenwerking

We bedanken onze vrijwilligers voor hun helpende handen bij het inzaaien. De gemeente Lingewaard bedanken we voor het prettige overleg, de ondersteuning en goede samenwerking rondom de locaties van de in te zaaien grasvelden. We bedanken Bram van Schaffelaar, natuur technisch adviseur, voor zijn aanstekelijke passie voor de natuur en zijn deskundige begeleiding.   

De initiatiefnemers: Frida Disselhorst, Svetlana Miteva, Rita Vastbinder

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."