geslaagde informatiemiddag over energiebesparing

De 26e mei organiseerden wij, de tafel Duurzaam Zilverkamp (of ambitie 43 uit het wijkontwikkelingsplan) samen met het Energieloket Lingewaard en Energiecooperatie Lingewaard, een informatiemiddag over energie besparen voor de Zilverkamp. Het was een groot succes. De zaal was vol!
Toen onze wijk werd gebouwd was ze een voorbeeldwijk. Hoe mooi zou het zijn, als we die ambitie weer terugbrachten? Wat ons betreft mag onze wijk weer voorop lopen, zeker als het gaat om duurzaamheid en de energietransitie. 
Dit gaat niet van de één op andere dag. Er ligt een grote uitdaging. We weten echter ook dat we samen veel kunnen bereiken. Wethouders Helga Witjes en Aart Slob en Paul Benders (van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp), bevestigden dit die middag op ieder hun eigen wijze: we moeten het samen doen, we kunnen het samen doen en we kunnen veel meer samen doen dan we voor mogelijk houden. 
Het is niet voor niets dat Helga Witjes ook het Wijk van de Toekomst traject kort noemde. We kunnen met andere Gelderse wijken samenwerken en gestaagd stappen zetten naar een duurzamere toekomst. Kijk bijvoorbeeld even op de site van het gelders energieakkoord (www.geldersenergieakkoord.nl) Kort geleden hebben we hiervoor verkennende gesprekken gevoerd.
Maar goed, voor nu was de informatiemiddag een perfect begin. De zaal was vol en uit de ingevulde vragenlijsten bleek dat bijna iedereen geïnteresseerd was om samen te werken; bijvoorbeeld met het gezamenlijk inkopen van duurzame renovaties (collectieve inkoop). De bedrijvenmarkt was populair en er waren veel vragen voor de sprekers en aanwezige deskundigen.
Wellicht is een basis is gelegd voor een groeiende beweging waarin we elkaar helpen om de wijk stap voor stap, huis voor huis, straat voor straat en buurt voor buurt te verduurzamen. Op basis van ingevulde vragenlijsten gaan we nu bewoners gericht betrekken en maken we een Zilverkamp renovatieagenda. 
We zijn heel benieuwd wat onze eerst volgende collectieve actie gaat opleveren. Echter, wanneer we het advies van de deskundige en spreker Esther Schenkelaars (van de e-nnovatiewinkel) opvolgen, begint het met isoleren.
Als u vragen hebt, of eens mee wilt denken en werken, contact bijvoorbeeld Paul (paulbenders@lingewaardenergie.nl). We voegen verder een kleine vragenlijst bij de wijkkrant. De ingevulde formuleren kunt u op de Kuul achterlaten. We laten u snel weten wat onze volgende stappen zijn en dan kunt u bepalen of en wanneer u mee wilt doen.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."