Geslaagde plantdag Park Holthuizen.

Op zaterdag 9 maart vond de eerste plantdag op Park Holthuizen plaats. Het grootste belang bij deze dag was om ook lokaal een bijdrage te leveren aan de vergroening van onze omgeving die ook onder druk staat van opwarming, CO2 uitstoot en een steeds verdere afname van diversiteit van planten en dieren. Het 25 ha grote gebied Holthuizen herbergt een grote diversiteit aan planten, bomen, vogels en insecten. Het grootste deel van dit gebied is onlangs verrijkt met een aantal nieuwe wandelpaden. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Lingewaard is er plantgoed aangekocht om in het gebied Holthuizen meer bomen, struweel en houtwallen aan te planten. Een deel van de aangeplante stekken zullen op termijn als vlechtheggen de kaders van de weide omzomen. Daarnaast is de aanplant ook bedoeld om de bijen populatie, die flink onder druk staat, weer te vergroten die belangrijk is voor de bestuiving van vele gewassen en fruitbomen.

Aan de oproep die vooraf ging aan dit plan werd met veel enthousiasme gereageerd.

Boomplantdag holthuizen

(foto Martien van Hemmen)

Leden van het wijkplatform Zilverkamp-Zuid, medewerkers van de gemeente Lingewaard en mensen uit de wijk de Zilverkamp, vrijwilligers die park holthuizen een warm hart toe dragen en wethouder Theo Janssen waren om 9 uur aanwezig om het plantgoed op diverse locaties in het gebied aan te planten. In totaal gingen 1400 stekken meidoorn, hazelaar, gelderse roos, veldesdoorn, grauwe wilg, wilde peer en appel, sleedoorn en hondsroos de grond in. Ook werden Tamme kastanje, zomereiken en winterlinde, kersen bomen geplant.

Rond de middag was alles geplant en afgerond met koffie/thee en fris. Hierna zorgde het weer voor het aangieten van het plantgoed.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt

Theo en Marian Hubers

 

Voor april staat er nog een zaaidag op het programma waar wij met het wilde bloemen zaad de bermen van een mooie bloemenzee willen voorzien.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."