Groen licht voor SilverMusic HUISSEN

 - Door een mooie subsidieverlening van de Provincie Gelderland (Leefbaarheidsalliantie) kan SilverMusic, een muziekproject voor de wijk De Zilverkamp in Huissen, nu realiteit worden.

Hoe is dit tot stand gekomen? Tijdens een wijkbijeenkomst in De Kuul in mei 2019 werd door mede-wijkbewoner Hans Vos het idee geopperd voor het opzetten van een muziekproject in Huissen, met als voorbeeld het muziekproject GladBack in Arnhem (zie www.gladback.info). Iedereen reageerde daar zeer enthousiast op. Bij dit project worden (onder begeleiding van twee deskundige musici) vanuit een groep van pakweg 25 mensen, vier à 5 bandjes gevormd. Na acht repetitie-ochtenden volgt een optreden voor publiek van circa 120 – 150 ‘man’ in Rozet (bibliotheek Arnhem). Hans heeft hier zelf al zes keer aan deelgenomen.

Naar voorbeeld van dit project is door hem in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid in De Zilverkamp bij de Provincie Gelderland subsidie aangevraagd. Bij de aanvraag werd hij ondersteund door het bedrijf Hezelburcht uit Nijmegen. Er moet namelijk aan veel eisen worden voldaan. In december 2019 is door Hans een presentatie van zijn idee verzorgd voor de Provincie, gevolgd door de formele subsidieaanvraag. Enkele weken geleden kwam de definitieve toezegging en nu kan SilverMusic dus formeel van start gaan. Er is voldoende budget voor de aanschaf van instrumenten (drumstel, piano, orgel en PA-systeem met toebehoren) en de inhuur van professionals.

Inmiddels hebben zich al tien muzikanten, in leeftijd variërend van 57 tot 85, aangemeld. De muziekvoorkeur van de muzikanten wordt op dit moment in kaart gebracht en dan kan een keuze worden gemaakt. Van de aangemelde personen hebben sommigen al eerder muziek gemaakt in bandjes of anderszins als gitarist, saxofonist, pianist, dwarsfluitist, accordeonist of drummer. Er bestaat nog ruimte voor een of twee zangers / zangeressen. Voor de goede orde: het is geen muziekles. Enige ervaring met het maken van muziek is gewenst. Uiteraard gooit het Coronavirus op dit moment ook roet in het eten voor wat betreft het maken van nadere afspraken met betrekking tot repeteerruimte en -tijd. Hopelijk kunnen in de tweede helft van dit jaar definitieve stappen worden gezet en kan SilverMusic over een tijdje mooie muziek presenteren voor Zilverkamps publiek.

Wie meer informatie wil over dit project kan contact opnemen met de initiator van het project SilverMusic via jhjmvos@gmail.com onder vermelding van: info SilverMusic.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."