Info over windmolenpark langs Pley route

Afgelopen woensdag (23 maart) vond weer de maandelijkse vergadering van het Wijkplatform Zilverkamp plaats. Deze keer met André de Vegt en Ipe van der Deen, twee gastsprekers van / namens het omgevingsfonds windpark Koningspleij. Het omgevingsfonds verstrekt subsidies voor projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en sociale samenhang. Dit moeten projecten zijn voor en door inwoners van het betreffende gebied, het hoeft er niet persé toe beperkt te blijven. Projecten dienen het persoonlijk belang van betrokkenen te overstijgen. Het streven is om op de lange termijn elk woongebied gelijk te bedelen.

Voor elke megawatt opgewekte windenergie ontvangt het omgevingsfonds 50 eurocent. Afhankelijk van de wind levert dat per jaar ongeveer € 16.000 op. Elke twee jaar is er een subsidieronde. Als richtbedrag voor subsidies kun je denken aan tussen de 500 en 8.000 euro, afhankelijk van het aantal inwoners dat binnen een straal van 1800 meter van de windmolens ligt. Het gaat in ‘ons’ geval om de 4 windmolens die geplaatst zijn / worden aan de Pleyroute. Delen van Huissen van binnen deze cirkel en het Wijkplatform gaat mogelijk ideeën uitwerken om in aanmerking te komen voor een uitkering van 800 euro (per jaar). Het fonds kan 15 jaar lang worden ‘bestookt’ met goede ideeën.

 

 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."