• Home
  • Wijknieuws
  • Informatie brief bewoners collectieve inkoop isolatie Zilverkamp

Informatie brief bewoners collectieve inkoop isolatie Zilverkamp

Geachte aanwezige en geïnteresseerde in collectieve Inkoop Isolatie Zilverkamp,

 
25 oktober was een succesvolle en inspirerende avond rond  bewustwording en tevens een start van een collectief inkooptraject in onze 'wijk van de toekomst'. Er waren ruim 70 belangstellenden aanwezig. Ook geïnteresseerde bewoners die niet aanwezig waren krijgen deze mail ter informatie. Mocht iemand geen belangstelling meer hebben wilt u dat dan laten weten dan sturen wij u geen documentatie meer op en wordt u van de lijst gehaald.
Ook op 7 november zijn er weer veel mensen naar de Brink gekomen om vragen te stellen rond de verdere wijkontwikkeling en te genieten van de foto's van de beginfase van de wijk. 
 
Op 14 november is de werkgroep duurzaam Zilverkamp weer bij elkaar geweest en hebben we beide bijeenkomsten geëvalueerd en besloten om stapsgewijs de volgende fase in te gaan. Wij hebben als doel u zoveel mogelijk te betrekken en te informeren. Beter iets langzamer samen met u en derhalve zorgvuldig. Mocht u in de tussentijd folders in de bus krijgen rond 'inkoop' dan zijn dit meestal commerciële aanbiedingen en hebben die niets te maken met ons initiatief. Wij houden u op de hoogte via de mail.
 
De presentaties treft u aan op de site van het energieloket Lingewaard: https://www.energieloketlingewaard.nl/duurzaam-zilverkamp
Mocht u deze nog niet direct aantreffen. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van de presentaties en ontwikkeling van de informatie. Over een paar dagen opnieuw proberen.
 
De Volgende stappen zijn (besluit werkgroep duurzaamheid 14 november):
a. Vloerisolatie is het meest genoemd. Daarom gaan we een voorstel uitwerken voor vloerisolatie (kwaliteitscriteria en programma van eisen). Dit voorstel leggen we voor commentaar voor aan betrokken bewoners. Daarna selecteren we aannemers, gaan we de definitieve belangstelling peilen en een aanbod formuleren.
b. Vervolgstap is een tweede Inkoop uitwerken.
c. Voor 15 bewoners, die nog niet weten wat het beste te doen, een voorbeeldwoning uit te zoeken en daar in samenspraak met energieloket Lingewaard ter plekke een groepsgesprek (appeltaartgesprek) met deskundige voor te organiseren, zodat mening kan worden gevormd.
 
Bovenstaande betekent dat we stap voor stap het proces van verbeteren van de schil van de woning willen doorlopen. De werkgroep staat daarbuiten open voor suggesties en vragen en zal deze samen met het energieloket Lingewaard proberen voor u in te vullen. We zijn er voor U.
 
In de bijlage treft u de de analyse aan van de gegevens die u ons heeft doen toekomen. Uiteraard geanonimiseerd i.v.m. de privacy die we moeten borgen.
 
Tijdpad: wij hebben ons voorgenomen om u het inkoopvoorstel voor commentaar in december voor te leggen en daarna te verwerken en partijen te selecteren zodat er in januari een bijeenkomst met concrete info en presentatie kan worden gehouden zodat u een offertetraject in kunt gaan. In deze periode hopen wij de 'huis'bezoeken (appeltaartgesprek) met 15 mensen en een deskundige te doorlopen zodat ook die een keuze kunnen maken wat het eerst aan te pakken. Zij kunnen, wanneer gewenst aansluiten bij de inkoop 1e fase. 
 
Van de ervaring opgedaan bij de eerste collectieve inkoop hopen wij te leren zodat de vervolgtrajecten nog beter kunnen verlopen. 
 
Namens de werkgroep Duurzaam Zilverkamp,
Johan van Rhenen en Wouter Pieterse
 
 
 

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."