Laat weten hoe u denkt over klimaatverandering

Het klimaat verandert. Daardoor neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dit levert risico’s op voor onze economie, gezondheid, veiligheid en natuur. Met goede maatregelen zijn we minder kwetsbaar. We gaan ons land 'klimaatbestendig' inrichten. Dit aanpassen aan het veranderende klimaat noemen we klimaatadaptatie.

Klimaatgesprek Lingewaard: praat mee!

Op woensdagavond 18 november om 20.00 uur, organiseren wij online een interactieve bijeenkomst over dit onderwerp. Iedereen is welkom: inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen. We gaan graag met u in gesprek over wat we in Lingewaard kunnen doen tegen wateroverlast, hitte en extreme droogte. Met de ideeën uit dit gesprek maken we een plan. In dit plan staat wat we de komende jaren gaan doen om Lingewaard klimaatbestendig in te richten.

Aanmelden klimaatgesprek
Op https://klimaatbestendig.lingewaard.nl/deelnemen-klimaatgesprekken kunt u zich aanmelden voor deze online bijeenkomst.


Vul de vragenlijst in
U kunt ook de online vragenlijst over dit onderwerp invullen op:  https://klimaatbestendig.lingewaard.nl/vul-onze-vragenlijst-in Uw antwoorden gebruiken wij bij het maken van een plan voor een klimaatbestendig Lingewaard.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 026-326 01 11.

e-mail: k.dejong@lingewaard.nl

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."