• Home
  • Wijknieuws
  • Meer wijkgroen en duidelijkheid door deal Park Holthuizen

Meer wijkgroen en duidelijkheid door deal Park Holthuizen

Gemeente Lingewaard en de familie Hubers, eigenaar van Park Holthuizen, hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de voormalige manege en de verkoop van de groenstrook tussen het Huissense park en de aangrenzende wijk De Zilverkamp aan de gemeente. De gemeente neemt ook oude toezeggingen van de eigenaar over om delen van het groen te koop aan te bieden aan aanwonenden.

De familie Hubers kocht het parkgebied in Huissen, inclusief de voormalige manege aan Parkdreef 5 en een strook wijkgroen in 2016 van recreatiemaatschappij Uiterwaarde. Zowel de familie Hubers als de gemeente willen de voormalige manege en het park meer betekenis geven voor inwoners van de Zilverkamp. In de deal is vastgelegd dat de gemeente meewerkt aan de plannen van de familie Hubers voor het omvormen van de oude manegegebouwen en de realisering van een theetuin met terras. Voor het perceel van de oude manege wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Door de aankoop komt er een duidelijkere scheiding tussen park en wijkplantsoen en daarmee tussen het deel waar particulieren verantwoordelijk zijn voor onderhoud en het deel dat de gemeente onderhoudt. De gemeente zorgt bovendien voor verbeteringen van voet- en fietspaden en voor een goede aansluiting van wegen van en naar de oude manege. Een duidelijkere begrenzing van het wijkplantsoen was ook een wens van de raad. Die heeft aankoop van het wijkplantsoen met een amendement afgedwongen. De gemeente compenseert een deel van de uitgaven aan het wijkplantsoen en de kosten van de voorgenomen verbeteringen van de infrastructuur met de verkoop van aangrenzend groen aan particulieren.

Wethouder Theo Janssen, portefeuillehouder recreatie en toerisme, is blij met de deal voor Park Holthuizen: “Het gebied krijgt nu een enorme impuls. De oude manage wordt een publiekstrekker en ook het gebied eromheen wordt aantrekkelijker voor recreanten. Bovendien is het door de deal zeker dat het wijkgroen in deze vorm behouden blijft.”

Theo Hubers eigenaar van Park Holthuysen

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."