Neem toch de fiets!

Het lijkt zo simpel in Nederland, als je wilt fietsen dan doe je dat toch gewoon? Helaas neemt het fietsgebruik onder basisschoolleerlingen af. Er groeien  kinderen op voor wie fietsen niet meer vanzelfsprekend is, terwijl fietsen dé manier is om te leren mee te doen aan het verkeer. Het zorgt voor beweging, zelfstandigheid, vrijheid en (klimaat neutrale) mobiliteit.

Ook op de Zilverkamp  groeien kinderen op zonder fiets en zonder fietscultuur. Van huis uit krijgen ze het  niet mee en in het schoolprogramma is er geen tijd voor fietsen. Soms hebben kinderen wel een fiets, maar is de beheersing van het fietsen onvoldoende. Daarnaast brengen steeds meer ouders hun kinderen met de auto naar school, soms uit noodzaak, soms uit gemak. Of omdat ze hun kinderen niet zelfstandig aan het verkeer willen laten deelnemen. Zo  halen kinderen de beweegnorm niet, nemen overgewicht, suikerziekte en obesitas toe en missen kinderen de kans door fietsen hun leefwereld te vergroten. Bovendien lopen deze kinderen meer risico in het verkeer als ze zelfstandig naar de middelbare school gaan.

De voordelen van fietsen voor kinderen worden vaak onderschat: Meedoen aan schooluitjes, zelfstandig de wijk uit kunnen om ook letterlijk je horizon te verbreden, naar sport en bibliotheek gaan. Bewegen stimuleert de cognitieve eigenschappen en bevordert leerprestaties. Het zijn allemaal zaken die kinderen meer kansen bieden op een goede ontwikkeling.

Ook het Rijk constateert dat druk autoverkeer rond scholen, onder andere door halen en brengen van kinderen, een verkeersrisico is. Daarom wil de Tweede Kamer dat in het (gemeentelijke) verkeersveiligheidsplan aandacht wordt besteed aan veilige loop- en fietsroutes naar school. Op de Zilverkamp is er nu al aandacht voor. Het Ot en Sienpad wordt aangepast en de verkeersveiligheid van de oversteekplaatsen op de Nielant wordt onderzocht (Kijk voor meer informatie hierover op www.zilverkamphuissen.nl)

Wat kan jij  doen om het tij te keren? Ga fietsen, met je kind, met je kleinkind én ..met plezier!

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."