Nieuw logo voor onze wijk is definitief gekozen

zilverkamp logo

Bovenstaande logo is afgelopen woensdag 7 november tijdens de inloopdag duurzaam Zilverkamp gekozen nadat de stembiljetten waren geteld.  De groen blokjes samen met het zilveren blkje stet onze wijk voor met groene zones waar het prettig is te wonen

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."