Riolering water in onze vijvers? 

In de Zilverkamp ligt een gescheiden rioolstelsel. Het ene voor het vieze afvalwater dat wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Het andere is voor het regenwater. Dit water gaat naar de vijvers. Maar wat als het verkeerd gaat?

Onder de straten van de Zilverkamp liggen 2 rioolstelsels. In de straat kunt u dit zien: op de meeste plaatsen ziet u 2 putdeksels naast elkaar. Via het ene stelsel wordt afvalwater vanuit de huizen afgevoerd naar het rioolgemaal aan de Rietbaan. Deze pompt het door naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arnhem-zuid. Het tweede rioolstelsel is voor regenwater. Op dit rioolstelsel zijn de regenpijpen van de woningen aangesloten, maar ook de kolken in de straat. Regenwater is schoon en wordt afgevoerd naar de vijvers bij u in de buurt. Samen kunnen we er voor zorgen dat het water dat vanaf de straat wordt afgevoerd, schoon blijft. Geen auto’s wassen op straat, maar bij een autowasplaats. Hier wordt het water gerecycled. Wilt u uw auto toch bij huis wassen, gebruik dan een biologisch afbreekbaar product. Gooi geen vuil water of afval op straat, in de goot of in de straatkolk. Al het water, maar ook alle verontreinigingen van de straat, komt in de vijvers terecht. Hondenpoep vervuilt ook. Het hoort in een afvalbak en niet in de goot.

Regenwater dat op uw oprit valt, stroomt naar de straat en komt dus ook in de vijver terecht. Heeft u last van onkruid, haal dit met de hand weg. Wilt u toch bestrijdingsmiddelen gebruiken, kies dan voor een milieuvriendelijk product. Chemische middelen zijn niet afbreekbaar en zijn schadelijk voor planten en dieren.
Samen kunnen we helpen de kwaliteit van onze vijvers op peil te houden.

bron: Djanko/Stichting Rioned

Een gescheiden rioolstelsel is een mooi systeem, maar het moet wel kloppen. De gemeente denkt echter dat er in de Zilverkamp verkeerde aansluitingen zijn gemaakt, zodat het vuile afvalwater toch in de vijvers terechtkomt. Wanneer dit gebeurt, is het slecht voor de waterkwaliteit. Daarom voert het bedrijf Rioolzorg op dit moment een onderzoek uit. De bewoners van de betreffende woningen hebben hierover een brief gehad. Wanneer deze verkeerde aansluitingen in kaart zijn gebracht, kan er gezocht worden naar een oplossing.

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."