• Home
  • Wijknieuws
  • Sfeerverslag 'Levendig Lingewaard' op 17 oktober te Huissen

Sfeerverslag 'Levendig Lingewaard' op 17 oktober te Huissen

Op de Lange Kerkstraat in Huissen verzamelden zich een groep mensen op donderdagavond 17 oktober. Ongeveer 35 bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties spraken over de toekomst van Lingewaard en Huissen. De avond leverde veel bruikbare informatie en ideeën op!

De gemeente Lingewaard werkt aan een omgevingsvisie: Levendig Lingewaard De omgevingsvisie Levendig Lingewaard vertelt het verhaal van de toekomst van Lingewaard. De visie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeenteraad houvast in de ontwikkeling van Lingewaard. Het gesprek in Huissen van 17 oktober was de start van dit project. Na een korte inleiding van Saskia Moolhuijzen van bureau Over Morgen gingen bezoekers langs vijf panelen waar zij ideeën en kansen op kwijt konden en informatie konden achterlaten. Na afloop van de avond waren de panelen goed gevuld.

De eerste opbrengst

Bij binnenkomst werd eerst gevraagd wie waar woont, waarmee te zien is waar de aanwezige Huissenaren vandaan komen. Veel bezoekers gaven aan dat de ontsluiting vanuit Loovelden en Zilverkamp richting de N325 problematisch is. Verder werd aangegeven dat er veel doorgaand verkeer door Huissen komt. Tegelijk verwachten een aantal dat de komst van de A15 zorgt voor minder vrachtverkeer. Natuur wordt zeer gewaardeerd en meer groen kwam meerdere malen terug, zodat deze gebieden gebruikt kunnen worden als recreatiegebied. Voor de energieopgave zijn de meningen verdeeld. Sommigen gaven aan dat zonnepanelen op daken oké zijn en verder niet. Anderen vonden dat de hele zone langs de A15 van zonnepanelen en windmolens mag worden voorzien.

Bezoekers gaven aan de historie van Huissen te waarderen en benoemden dit als sterke toeristische trekker. Sommigen vonden dat de sociale verdeling in Huissen beter kan. Er werd aangegeven dat er meer woningen vrij komen voor starters wanneer jonge senioren doorschuiven naar een kleinere woning. Voorwaarde is wel dat er dan meer seniorenwoningen zijn. Het wijk ontwikkelplan van Zilverkamp dient opgenomen te worden  in de omgevingsvisie. Ook voor Huissen zelf gaven bezoekers aan dat er meer groen mag komen in de kern.

 

Wat is het vervolg?

We verwerken alle beschreven post-its van de avond en zoeken naar een rode draad. Die vertalen we naar een analyse van kansen en opgaven voor Lingewaard. Op 9 november gaan we langs de kernen Huissen, Angeren, Gendt en Bemmel en halen we in een oranje Volkswagenbus de opbrengsten op.

Wilt u meer weten over het vervolgproces? Heeft u een aanvulling op de opgaven? Kijk dan op de pagina doe en denk mee en stem op de stellingen en geef aan waarom u het eens of oneens bent.

Heeft Huissen een verenigingshuis nodig? Kunnen woningen in Lingewaard in het buitengebied gebouwd worden, of alleen binnen de kernen? Geef in de reacties hieronder aan wat u vindt!. Deze kunt u aten weten via de website van de gemeente : https://www.omgevingsvisielingewaard.nl/nieuws/1469936.aspx

Samen is het motto

"Betrokkenheid bij de buurt helpt deze bewoonbaar te houden voor iedereen."